CEPRONIV

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo založeno při Katedře germanistiky FF UJEP v roce 2017 a jeho hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek německého jazyka v severočeském regionu formou seminářů, workshopů, prezentací nových učebnic a dalších aktivit.

Jeho součástí je specializovaná a moderně vybavená metodicko-didaktická knihovna, zaměřená na podporu praktické výuky německého jazyka. Vedle odborných publikací z oblasti didaktiky a metodiky či k rozvíjení jazykových kompetencí je zde postupně budována i sbírka aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů.

Knižní fond se nachází ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP v těsném sousedství Rakouské knihovny, je pro veřejnost volně přístupný v běžné otevírací době, s možností absenční a v rámci ČR i meziknihovní výpůjčky a také přes vlastní online-katalog. Knihovna mj. nabízí službu skenování zdarma.

Otevírací doba:
Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 20:00
Pátek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nenašli jste, co potřebujete? Tipy a doporučení na pořízení odborných publikací, učebnic či konkrétních výukových materiálů jsou vítány a můžete nám je průběžně zasílat prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vaše návrhy na doplnění knihovny se pokusíme v rámci aktuálních možností zohlednit. 

Impact Factor

Impact Factor (IF)
Je významný ukazatel, který reflektuje kvalitu vědeckých publikací. Je udáván výhradně časopisům zařazeným do databáze Journal Citation Reports (součást Web of Science). Čím je hodnota dosaženého IF vyšší, tím je časopis kvalitnější a více sledovaný širší vědeckou obcí. IF je přidělován jednou ročně.

Výpočet IF: Celkový počet citací časopisu retrospektivně za dva roky / počet článků za dva roky. Vyjadřuje tedy průměrný počet citací, které je možné u článků očekávat.

Více o IF nalezte na stánkách vydavatele zde.

Vyhledání IF časopisu zajištuje databáze Journal Citation Reports zde.

Web of Science

Databáze Web of Science (WoS)

URL: http://apps.webofknowledge.com

Web of Science patří mezi vůbec nejvýznamnější multioborové databáze, které jsou zaměřeny na sběr bibliografických údajů (citační rejstříky). Obsahuje převážně bibliografické údaje, abstrakta, často také odkazy na plný text, autorské údaje a rejstříky, citační ohlasy atd. (retrospektivně od roku 1945).

Součástí platformy WoS je také databáze Journal Citation Reports.
Návod
v pdf zde.  
Video 
návody pro práci ve WoS nalezente zde (základy používání) a zde (vyhledávání).

Journal Citation Reports

Databáze Journal Citation Reports (JCR)

URL: https://jcr.incites.thomsonreuters.com

JCR je unikátní citační polytématicá databáze, která je součástí Web of Science a zaměřuje se na poskytování výsledků analýz citovanosti u časopisů.
Lze zjistit: které
časopisy jsou sledovány, vyhledat časopisy podle oborů, zemí, nakladatele, základní údaje (počty článků, počty citací), kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (impakt faktor, index bezprostřední odezvy, tzv. poločas citace aj.) vše v časových řadách za posledních 10 let.

Jiným známým a rozsáhlým citačním indexem je Scopus, který sleduje citace ve více než 22 000 titulech časopisů.

Video návody pro práci v JCR zde.
Nápověda (ČJ) zde.
Návod na vzorovou rešerši připravujeme...

Scopus

Databáze SCOPUS

URL: https://www.scopus.com/home.uri

Scopus je největší abstraktová a citační polytematická databáze recenzované literatury (časopisy, monografie, sborníky atd). V současnosti obsahuje záznamy od cca 5 000 vydavatelů včetně 22 000 záznamů časopisů (3 400 jsou v režimu Open Access) a cca 34 000 záznamů knih.

Oborové pokrytí: přírodní vědy, technika, medicína a společenské vědy převážně evropské provenience
Časové pokrytí: citační údaje od roku 1996, abstrakty od roku 1823
Seznamy dostupných titulů nalezete zde (denně aktualizovány).
Příručky a podpora od společnosti Elsevier zde.
O databázi Scopus (AJ) zde.
Video návod zde
Návod na vzorovou rešerši připravujeme...

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum