Dokumenty a statistika

Knihovní řád Vědecké knihovny UJEP - Směrnice prorektora pro rozvoj a informatizaci č. 1/2016

Statut Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Příkaz rektora č. 5/2012

Zásady akvizice a evidence informačních zdrojů na UJEP Směrnice prorektora pro rozvoj a informatizaci č. 3/2012

Organizační struktura

Organizační řád vědecké knihovny UJEP - Příkaz rektora č. 4/2011


Výroční zprávy
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2015
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2014
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2013


Zákony a předpisy

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum