Dokumenty a statistika

Knihovní řád Vědecké knihovny UJEP - Směrnice prorektora pro rozvoj a informatizaci č. 1/2016

Zásady akvizice a evidence informačních zdrojů na UJEP Směrnice prorektora pro rozvoj a informatizaci č. 3/2012

Organizační struktura

Organizační řád Vědecké knihovny UJEP - Příkaz rektora č. 4/2017


Výroční zprávy
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2017
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2016
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2015
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2014
Výroční zpráva Vědecké knihovny UJEP rok 2013


Zákony a předpisy

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum