Evropské dokumentační středisko

europe

Evropské dokumentační středisko (EDS) zahájilo svou činnost 2. ledna 2006 při Fakultě sociálně ekonomické (FSE UJEP) ve studovně Střediska vědeckých informací FSE (Moskevská 54, 1. poschodí). EDS je součástí sítě středisek European Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích. EDS byl udělen statut EDC (European Documentation Center), díky čemuž poskytuje Evropská unie středisku vybrané publikace a časopisy zdarma. Cílem EDS je informativně podporovat výzkum, vzdělání a studium otázek evropské integrace na UJEP.

Všem čtenářům - pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti – poskytuje EDS zejména prezenční a krátkodobé výpůjčky knihovního fondu z Evropské unie (cizojazyčné publikace, časopisy, workingpapers, CD) v rozsahu oborů vyučovaných zejména, ale nejen na FSE: sociální politika, management, finance, ekonomika podniku, mezinárodní obchod, regionální politika, evropská integrace, životní prostředí, evropské právo, doprava a energetika, zemědělská politika.

AktualityKatalog FSE on-line

 

Statut EDS

Elektronické publikace:

Konsolidované znění Lisabonské smlouvy (Úřední věstník Evropské unie, 9.5.2008)

Odkazy:

Informační zdroje o Evropské unii

Europe direct - Česká republika (Oficiální informace o Evropské unii, Jiné mezinárodní organizace v ČR, Informační sítě Evropské komise, Webové stránky o Evropské unii, Evropská témata)

EU Bookshop (On-line knihkupectví a archiv publikací z evropských institucí - publikace je možné objednat ZDARMA)

UNData - statistické záznamy o členských státech OSN

EUROSTAT - statistický úřad EU

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum