Věda a výzkum

Věda a výzkum patří k základní stavebním činnostem naší univerzity. Vědecká knihovna se rozhodla zajistit základní formu podpory pro akademické a vědecké pracovníky UJEP. Níže nalezete odkazy, které mají za cíl pomoci v zorientování se v dané problematice, např. v hodnocení VaV, publikační činnosti (včetně Open Access), citačních rejstřících atd.


Citační rejstříky
Citační rejstříky jsou polytematické databáze, které obsahují převážně bibliografické údaje z vybraných vědeckých zdrojů (sborníky, časopisy, články atd.) a zároveň shromažďují údaje o citačních ohlasech vědeckých prací a jejich autorech. Citační ohlasy mohou být také dobrým vodítkem, pomocí něhož lze mimo jiné rozpoznat aktuální vědecké trendy témata.
Důležitým indikátorem při vyhledávání v citačních databázích je zejména tzv. Impact Factor (u časopisů) a citační ohlas (u autora článku). Na UJEP jsou k dispozici citační databáze Web of Science (včetně Journal Citation Reports) a Scopus.  

Repozitář VK UJEP
Pro případné zviditelnění vědeckých prací Vědecká knihovna pořídila a spravuje digitální repozitář VK UJEP. Do repozitáře je možné umístit bibliografické záznamy a plnotextové dokumenty (např. opory, vědecké články atd.). Repozitář je budován v otevřeném režimu (Open Access). Pokud byste měli zájem o uložení vašeho díla do repozitáře, neváhejte nás kontaktovat.

CitacePRO
Pro studenty i akademické/vědecké pracovníky je k dispozici citační manager CitacePRO, který může výrazně usnadnit a zrychlit citační problematiku. Kontakt na případné školení zde.

 

Jak vyhledat citační ohlasy

Journal Citation Reports

Scopus

Web of Science

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum