Digitální repozitář Vědecké knihovny UJEP

Digitální repozitář Vědecké knihovny UJEP je provozovaný v na softwarové platformě ARL (Advanced Rapid Library). Je určen primárně k ukládání, dlouhodobému uchování a volnému zpřístupnění dokumentů, v plném znění, které jsou spojeny s výzkumnou a vzdělávací činností v rámci univerzity. Repozitář je součástí knižního online katalogu Vědecké knihovny.

Vstup do digitálního repozitáře.

Cíle repozitáře:

  • Podporovat vědu a výzkum na UJEP
  • Podporovat otevřený přístup jako způsob šíření vědeckých informací (Open Access)
  • Ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů
  • Zajištění dlouhodobé archivace dokumentů
  • Zviditelnění výsledků univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Obsah repozitáře je budován v souladu s principy otevřeného přístupu (zelené cesty OA). Jeho obsah mohou tvořit různé typy dokumentů vydané na UJEP:

  • Odborné publikace, skripta, sborníky
  • Certifikované metodiky
  • Elektronické články a časopisy
  • Rigorózní práce studentů UJEP

K publikacím, které vydává nebo spoluvydává UJEP, je možné zažádat o přidělení identifikátoru DOI, který společně s identifikátorem ORCID umožňuje jednoznačné propojení autora s jeho dílem. Do repozitáře je integrován citační manažer Citace PRO, Umožní snadné vytvoření bibliografické citace nebo uložení záznamu do manažeru.

Informace a požadavky k uložení v repozitáři zasílejte na e-mail:  repozitar@ujep.cz.

K požadavku na uložení díla do repozitáře je zároveň nutné vyjádřit souhlas formou licenčního ujednání, nebo prohlášením.
Licenční smlouva (autoři mimo UJEP)
Prohlášení o uložení datových souborů do repozitáře VK (zaměstnanci UJEP)

Kde hledat další otevřené repozitáře?
OpenDOAR – databáze otevřených repozitářů
ROAR– databáze otevřených repozitářů

Pokud máte zájem uložit své materiály do repozitáře, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:
e-mail: repozitar@ujep.cz
nebo
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz