Digitální repozitář Vědecké knihovny UJEP

Vědecká knihovna reagovala na rostoucí potřebu úložného prostoru, kde by uživatelé z řad zaměstnanců UJEP mohli dlouhodobě archivovat a zároveň také zviditelňovat výsledky vědy a výzkumu, pořízením tzv. digitálního institucionálního repozitáře. Jedná se o platformu, která umožňuje ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a prezentaci elektronických materiálů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP, metodik aj.).

Repozitář je součástí knižního online katalogu UJEP.

Pro vyhledávání pouze v repozitáři je možné využít tento přímý odkaz.

Obsah repozitáře je budován v souladu s principy otevřeného přístupu (zelené cesty OA). Jeho cíle jsou:
·  podpora vědy a výzkumu na UJEP,
·  prezentovat publikační výstupy a činnost autorů z řad akademické obce UJEP,
·  zvýšit transparentnost výukové a vědecké činnosti,
·  zajistit dlouhodobou archivaci dokumentů,
· zajistit možnost ukládání a stahování publikací a studijních materiálů pro studenty, veřejnost   a akademickou obec,
·  podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Součástí repozitáře jsou také rigorózní práce studentů UJEP (návod).

Informace a požadavky k uložení v repozitáři zasílejte na e-mail:  repozitar@ujep.cz.
K požadavku na uložení díla do repozitáře je zároveň nutné vyjádřit souhlas formou licenčního ujednání, nebo prohlášením.
Licenční smlouva (autoři mimo UJEP)
Prohlášení o uložení datových souborů do repozitáře VK (zaměstnanci UJEP)

Kde hledat další otevřené repozitáře?
OpenDOAR – databáze otevřených repozitářů
ROAR– databáze otevřených repozitářů

Pokud máte zájem uložit své materiály do repozitáře, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:
e-mail: repozitar@ujep.cz
nebo
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz