Vybraná omezení

Vážení uživatelé, doporučujeme, abyste v prostorách naší knihovny dodržovali tyto podmínky:

Ve společných prostorách je nutné mít nasazený respirátor.
⦁ Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu.
⦁ Dodržovat mezi sebou vzdálenost alespoň 2 metry.
⦁ Využívejte dezinfekci rukou.
⦁ Dodržujte pokyny pracovníků knihovny.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.