Vybraná omezení

Vážení uživatelé, doporučujeme, abyste při svém studiu v prostorách naší knihovně dodržovali tyto podmínky:

⦁ Ve společných prostorách je vhodné využít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest.
⦁ Omezte čas studia na nezbytně nutnou dobu.
⦁ Ke studiu využívejte pouze místa k tomu určená (dodržujte mezi sebou vzdálenost 2 metry).
⦁ Využívejte dezinfekci rukou.
⦁ Dodržujte pokyny pracovníků knihovny.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.