Články

Obecné zásady a podmínky využívání EIZ na UJEP

Na základě současných zásad používání EIZ na UJEP, kdy podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby a nesmí být využívány pro jakékoliv komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. S platností od 1. 1. 2018 přechází část zdrojů pod patronaci projektu CzechElib (NTK), který vydalo dokumenty Obecné zásady používání EIZ a Licenční podmínky pro přístup k EIZ v rámci projektu CzechElib, které je nutno ze strany uživatelů důkladně dodržovat. Licenční podmínky jednotlivých vydavatelů databází v rámci CzechElibu nalezete také zde.

 

 

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum