Žádanka na zpracování rešerše

Rešeršní služby

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy záznamů dokumentů nebo jejich částí.

Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře.

Téma rešerše je nutné formulovat co nejpřesněji. V případě, že chcete vyhledávat články z určitého časopisu, dokumentu, uvádějte také ISSN, popř. ISBN.

V rámci rešeršních služeb je poskytována rovněž metodická pomoc uživatelům při vyhledávání v databázích.

• Studentům jsou rešeršní služby poskytovány pouze v podobě metodické pomoci.
• Pro akademické pracovníky a zaměstnance UJEP jsou rešeršní služby bezplatné.
• Rešerše pro odbornou veřejnost jsou účtovány podle ceníku. Služby jsou hrazeny přímou platbou proti vydání rešerše a potvrzení.

Zásady zpracování osobních údajů

* Pole s červeným textem jsou povinná


Žádanka na zpracování rešerše
Jméno a příjmení
Fakulta / Katedra
Adresa
E-mail
Telefon
Téma rešerše: (podrobná a přesná formulace)
Klíčová slova
Klíčová slova (angličtina)
Druh dokumentů: (knihy, časopisy, články, recenze, rešerše, jiné druhy)
Preferovaný zdroj
Časové vymezení žádaných dokumentů
Výstup rešerše: (Papír, CD-ROM, e-mail)
Cena: (maximální částka akceptovatelná za danou službu)
Dodatečné informace
MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum