Informační zdroje VK

Katalog knihovního fondu:


Elektronické informační zdroje (EIZ) - seznam zde.

Jsou bibliografické, plnotextové a faktografické databáze, které jsou k dispozici pro akademické pracovníky a studenty Univerzity J. E. Purkyně. 

K tomu, aby bylo možné EIZ využívat, je nutný přístup z počítačové sítě UJEP (včetně kolejí). Oprávnění uživatelé, tj. zaměstnanci a studenti UJEP, mohou ke zdrojům přistupovat též vzdáleným přístupem např. z domova. Návod, jak postupovat, naleznete zde (platné pro multivyhledávač Ebsco Discovery) nebo zde (obecné nastavení proxyserveru). 


www.infozdroje.cz

 

Toto je odkaz na rozcestník Infozdroje spravovaný firmou AiP. Zobrazuje zdroje přístupné ze všech součástí instituce Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (podle IP adresy).


Periodika ve volném výběru VK

Seznam odebíraných časopisů


Přehledy přírůstků

Nové přírůstky knihoven UJEP


Přehledy diplomových a bakalářských prací s plným textem v síti UJEP

Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2019
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2018

Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2017
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2016
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2015
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2014
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2013
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2012
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2011
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2010
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2009
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2008


Lístkové katalogy

Naskenované lístkové katalogy knihovny PF
 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum