Elektronické zdroje - abecedně

 

Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu, více info zde.

Elektronické zdroje – abecedně:

Legenda:
Multioborová databáze - pokrývá široké spektrum oborů a obsahuje plné texty článků
Bibliografická databáze – obsahuje bibliografické údaje, často včetně abstraktůa odkazů na konkrétní práce
Citační databáze - obsahuje citační charakteristiky odborné literatury     

Art Source zaměření: umělecké obory a architektura
ASPI - interní právnický systém pro UJEP [ návod ]
BioOne FullText návody ] zaměření: biologie, ekologie, životní prostředí
Bluenomics - zaměření: makroekonomie
Cambridge Journals Online - zaměření: multioborová dtb., společenské i přírodní vědy
Central & Eastern European Academic Source zaměření: multioborová pro středo a východoevropský region
České elektronické knihy [manuálseznam přístupných titulů]
EBSCO - zaměření: multioborová dtb.návod ]
EBSCO Discovery Service – hlavní vyhledávač v elektronických zdrojích dostupných pro UJEP
EconLit with Full Text - zaměření: ekonomie
Elsevier Science Direct – zaměření: multioborová dtb. [ návod ]
EnviroNetBase - zaměření: přírodní vědy
Environment Complete zaměření: enviromentalistika a životní prostředí
Environmental Sciences & Pollution Management Database - zaměření: životní prostředí
ERIC - zaměření: bibliografická dtb., vzdělávání
Geobibline – zaměření: bibliografická dtb., geografie
Google Books - zaměření: knihy naskenované firmou Google [ návod ]
Google Scholar – zaměření: multioborová dtb., vyhledávač odborných textů na internetu [ návod ]
IOPscience - zaměření: přírodověda, medicína a technika
Journal Citation Reports- zaměření: citační dtb., citace a impact faktor vědeckých časopisů
JSTOR - zaměření: multioborová pro humanitní a společenské vědy
Springer - zaměření: multioborová
Knovel - zaměření: přírodní vědy a technika
Literature Online -- zaměření: literatura
Literature resource center - zaměření: literatura
Manuscriptorium - zaměření: historické knižní fondy
Nursing @ Ovid - zaměření: medicína
OECD eLibrary - zaměření: ekonomická statistika
Oxford Journals Online - zaměření: multioborová dtb., společenské a přírodní vědy
PressReader - zaměření: celosvětové novinové tituly
ProQuest STM - zaměření: multioborová dtb.
SAGE journals - zaměření: humanitní a společenské vědy [seznam dostupných titulů] [manuál]
Scopus - zaměření: bibliografická a citační databáze  [manuály]
Springer LINK- zaměření: přírodní vědy, technika, medicína
TOXLINE - zaměření: bibliografická dtb. toxikologie
Web of Science - zaměření: bibliografická a citační dtb.  další informaceprezentace ze semináře
Wiley Interscience - zaměření: multioborová dtb., další informace

 

Multioborová databáze - pokrývá široké spektrum oborů a obsahuje plné texty článků v PDF nebo HTML formátu 
Citační databáze - obsahuje citační charakteristiky odborné literatury, mnohdy včetně abstraktůa odkazů na konkrétní práce   
Bibliografická databáze – obsahuje bibliografické údaje
     

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum