Elektronické zdroje - volně dostupné

 

Volně dostupné zdroje 

Řada elektronických zdrojů je dostupných zdarma, případně po registraci uživatele.

Biomed Central
Recenzované otevřené časopisy z oblastí medicíny, lékařství a biologie. 

De Gruyter Open
Volně dostupné knihy a časopisy nakladatelství De Gruyter

Ecomonitor
Databáze článků o životním prostředí.

ERIH
Education Resources Information Center, resp. nejvýznamnější databáze zaměřená na problematiku vzdělávání. 

EUR-Lex
Databáze, která poskytuje přístup k dokumentům právní problematiky EU. 

Google Scholar
Volný webový vyhledávač, který indexuje metadata k článkům, mnohokrát i včetně plných textů.

Internetový Archiv
Nezisková digitální knihovna, která umožnuje přístup k cenným digitálním sbírkám a materiálům (včetně 3 miliónů oskenovaných knih). 

Kramerius
Online knihovna digitalizovaných dokumentů s částečnou retrospektivou sahající až do 19. století. 

Manuscriptorium
Část digitální knihovny NDK, která uchovává a poskytuje digitální verze dokumentů (tisky, mapy, rukopisy atd.).

Medvik
Portál Medvik, resp. zdroj BMČ (Bibliographia medica Čechoslovaca) je zaměřen na odvětví lékařství, zdravotnictví a odbornou literaturu vydanou v ČR a SR. Producentem je Národní lékařská knihovnaNávod jak vyhledávat nalezte zde.

NUŠL 
Národní úložiště šedé literatury (šedá literatura) je digitální repozitář, který uchovává a zveřejňuje tento specifický druh dokumentů.

PubMed
Zdroj obsahuje miliony záznamy z biomedicínské databáze MEDLINE

Repozitář VK UJEP:
Jedná se o platformu, která umožňuje ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a prezentaci el. materiálů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP, metodik aj.).  

Tech
Oborová brána obsahující řadu zdrojů zaměřených na techniku, přírodní a aplikované vědy. 

Wikipedie
Online encyklopedie, kterou může upravovat každý... 


 


 

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum