Informační výchova

 Informační vzdělávání ve VK UJEP

Vědecká knihovna UJEP nabízí v rámci informačního vzdělávání tematicky zaměřená školení, po jejichž absolvování by studenti měli být schopni snadno a rychle se zorientovat v problematice efektivního vyhledávání literatury v knihovnách ČR, v používání elektronických informačních zdrojů, v problematice citací, tvorby rešerší a psaní kvalifikačních prací. 

Rozsah školení a jeho obsah je možné individuálně přizpůsobit požadavkům vyučujících.
V prostorách knihovny je ke školení možné využít PC učebnu s interaktivním dataprojektorem (míst k sezení cca 25, z toho 16 s PC).

 Nabídka školení

Školení pro studenty prvních ročníků
Nabízíme základní informační blok, který má za cíl seznámení studentů s Vědeckou knihovnou, s nabídkou uživatelských služeb, s prací v knižním katalogu a poskytnutí dalších důležitých a užitečných informací, které povedou k plné informovanosti budoucího uživatele knihovny.

Forma: powerpointová prezentace nebo formou exkurze  
Čas: 15 - 30 min
Doporučená doba: začátek zimního semestru
Kde: na fakultách nebo ve VK UJEP


Školení elektronických informačních zdrojů (EIZ)
Školení je určeno pro studenty a pedagogy, kteří pro své studium a práci hodlají využívat odborné informace, které lze získat z licencovaných zahraničních databází. Tyto jsou pro studenty a pedagogy k dispozici zcela zdarma.
Školení se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část seznámí studenty obecněji s problematikou EIZ a dále např. s nelicencovanými zdroji, otevřeným přístupem, šedou literaturou a citačními managery. Po absolvování druhé části školení, resp. její praktické části, se bude student uživatelsky orientovat v problematice elektronických zdrojů, které souvisí právě s jeho oborovým zaměřením. Na základě vhodné rešeršní strategie dokáže vyhledávat, získat a následně dále pracovat s plným textem. Dokáže vytvářet alerty, plný text článku řádně odcitovat nebo vyexportovat článek v požadovaném formátu atd.

Forma: powerpointová prezentace a workshop
Čas: 1 - 1,5 hod
Doporučená doba: kdykoliv během semestru
Kde: na fakultách nebo ve VK UJEP

 

Školení CitacePRO
Obsah školení má za cíl seznámit studenty s tvorbou citací pomocí profesionálního citačního manageru CitacePRO. Studenti se prakticky seznámí s pravidly a tvorbou citací, dokáží následně převádět citace do různých stylů včetně importu a exportu. Názorně jim také ukážeme práci s doplňky do Microsoft Word a webových prohlížečů Chrome a Mozilla, které mohou výrazně usnadnit jejich práci. Ukážeme dále propojení s elektronickými informačními zdroji.

Forma: workshop
Čas: 1 hod
Doporučená doba: kdykoliv během semestru
Kde: na fakultách nebo ve VK UJEP


Školení jak psát kvalifikační práci
Studenti se během školení seznámí s pravidly, požadavky a doporučeními, kterými by se měli řídit při psaní závěrečných kvalifikačních prací, např. principy zadání a odevzdání práce, formální a grafická úprava, rozsahy, teoretický rozbor obsahu a struktury práce, zásady citování, elektronické informační zdroje a časté chyby.

Forma: powerpointová prezentace
Čas: 1,5 - 2 hod
Doporučená doba: kdykoliv během semestru
Kde: ve VK UJEP

 

Školení tvorby rešerše,
resp. školení pro vyhledávání literatury k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím na konkrétní téma - Studenti se na základě teorie a praktického cvičení naučí, kde hledat bibliografické záznamy v databázích a knihovnách v ČR i v zahraničí. Dozví se, jak správně sestavit rešeršní dotaz, jakou zvolit správnou rešeršní strategii, kde všude lze literaturu vyhledávat atd.

Forma: workshop
Čas: 1 hod
Doporučená doba: kdykoliv během semestru
Kde: na fakultách nebo ve VK UJEP

 

Individuální konzultační hodiny a exkurze po VK UJEP
Nabízíme vám takéindividuální konzultace a poradentství ve výše uvedených oblastech, spolu s možností uspořádat komentovanou prohlídku VK UJEP. 

Forma: konzultace, exkurze
Čas: dle dohody
Doporučená doba: kdykoliv během semestru
Kde: ve VK UJEPPokud budete mít o některé z výše uvedených školení nebo konzultací zájem, neváhejte nás kontaktovat.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 420
286 013


MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum