Elektronické zdroje - podle oborů

Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. Více informací zde.

Elektronické informační zdroje podle oborů:

Pro vyhledávání v elektronických zdrojích podle oborů, můžete také využít službu Full Text Finder, která přehledně zobrazuje publikace v elektronické zdrojích i podle disciplín. 

Multivyhledávač EBSCO:
(dokáže vyhledat konkrétní tituly, případně články podle vědních oborů)

Multioborové:

Biologie

Stránka se připravuje...

Elektronické zdroje - volně dostupné

 

Volně dostupné zdroje 

Řada elektronických zdrojů je dostupných zdarma, případně po registraci uživatele.

Biomed Central
Recenzované otevřené časopisy z oblastí medicíny, lékařství a biologie. 

De Gruyter Open
Volně dostupné knihy a časopisy nakladatelství De Gruyter

Ecomonitor
Databáze článků o životním prostředí.

ERIH
Education Resources Information Center, resp. nejvýznamnější databáze zaměřená na problematiku vzdělávání. 

EUR-Lex
Databáze, která poskytuje přístup k dokumentům právní problematiky EU. 

Google Scholar
Volný webový vyhledávač, který indexuje metadata k článkům, mnohokrát i včetně plných textů.

Internetový Archiv
Nezisková digitální knihovna, která umožnuje přístup k cenným digitálním sbírkám a materiálům (včetně 3 miliónů oskenovaných knih). 

Kramerius
Online knihovna digitalizovaných dokumentů s částečnou retrospektivou sahající až do 19. století. 

Manuscriptorium
Část digitální knihovny NDK, která uchovává a poskytuje digitální verze dokumentů (tisky, mapy, rukopisy atd.).

Medvik
Portál Medvik, resp. zdroj BMČ (Bibliographia medica Čechoslovaca) je zaměřen na odvětví lékařství, zdravotnictví a odbornou literaturu vydanou v ČR a SR. Producentem je Národní lékařská knihovnaNávod jak vyhledávat nalezte zde.

NUŠL 
Národní úložiště šedé literatury (šedá literatura) je digitální repozitář, který uchovává a zveřejňuje tento specifický druh dokumentů.

PubMed
Zdroj obsahuje miliony záznamy z biomedicínské databáze MEDLINE

Repozitář VK UJEP:
Jedná se o platformu, která umožňuje ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a prezentaci el. materiálů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP, metodik aj.).  

Tech
Oborová brána obsahující řadu zdrojů zaměřených na techniku, přírodní a aplikované vědy. 

Wikipedie
Online encyklopedie, kterou může upravovat každý... 


 


 

 

Impact Factor

Impact Factor (IF)
Je významný ukazatel, který reflektuje kvalitu vědeckých publikací. Je udáván výhradně časopisům zařazeným do databáze Journal Citation Reports (součást Web of Science). Čím je hodnota dosaženého IF vyšší, tím je časopis kvalitnější a více sledovaný širší vědeckou obcí. IF je přidělován jednou ročně.

Výpočet IF: Celkový počet citací časopisu retrospektivně za dva roky / počet článků za dva roky. Vyjadřuje tedy průměrný počet citací, které je možné u článků očekávat.

Více o IF nalezte na stánkách vydavatele zde.

Vyhledání IF časopisu zajištuje databáze Journal Citation Reports zde.

CEPRONIV

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo založeno při Katedře germanistiky FF UJEP v roce 2017 a jeho hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek německého jazyka v severočeském regionu formou seminářů, workshopů, prezentací nových učebnic a dalších aktivit.

Jeho součástí je specializovaná a moderně vybavená metodicko-didaktická knihovna, zaměřená na podporu praktické výuky německého jazyka. Vedle odborných publikací z oblasti didaktiky a metodiky či k rozvíjení jazykových kompetencí je zde postupně budována i sbírka aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů.

Knižní fond se nachází ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP v těsném sousedství Rakouské knihovny, je pro veřejnost volně přístupný v běžné otevírací době, s možností absenční a v rámci ČR i meziknihovní výpůjčky a také přes vlastní online-katalog. Knihovna mj. nabízí službu skenování zdarma.

Otevírací doba:
Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 20:00
Pátek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nenašli jste, co potřebujete? Tipy a doporučení na pořízení odborných publikací, učebnic či konkrétních výukových materiálů jsou vítány a můžete nám je průběžně zasílat prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vaše návrhy na doplnění knihovny se pokusíme v rámci aktuálních možností zohlednit. 

Journal Citation Reports

Databáze Journal Citation Reports (JCR)

URL: https://jcr.incites.thomsonreuters.com

JCR je unikátní citační polytématicá databáze, která je součástí Web of Science a zaměřuje se na poskytování výsledků analýz citovanosti u časopisů.
Lze zjistit: které
časopisy jsou sledovány, vyhledat časopisy podle oborů, zemí, nakladatele, základní údaje (počty článků, počty citací), kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (impakt faktor, index bezprostřední odezvy, tzv. poločas citace aj.) vše v časových řadách za posledních 10 let.

Jiným známým a rozsáhlým citačním indexem je Scopus, který sleduje citace ve více než 22 000 titulech časopisů.

Video návody pro práci v JCR zde.
Nápověda (ČJ) zde.
Návod na vzorovou rešerši připravujeme...

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum