Pokyny k registraci

Studenti Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem studenta UJEP (čipovou kartou), po kontrole (příp. doplnění) osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.

Zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem zaměstnance UJEP (čipovou kartou), po zadání osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.

Ostatní zájemci: k registraci musí předložit průkaz totožnosti a fotografii (nebo čipovou kartu standardu Mifare se jménem a fotografií vydanou jinou institucí, např. Inkartu Českých drah nebo průkaz ISIC). Registrační poplatek je 100 Kč na rok, u účastníků celoživotního vzdělávání na UJEP je 50 Kč na dobu studia. Lze využít předregistraci

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum