Návštěva vedoucí Rakouských knihoven

Rakouská knihovna VK UJEP přivítala ve svých prostorách paní Sandru Diepenseifen

Dne 23.10.2015 navštívila nejmladší Rakouskou knihovnu v České republice pani Sandra Diepenseifen, vedoucí referátu Rakouských knihoven na vídeňském Spolkovém ministerstvu pro Evropu, integraci a zahraniční věci. Paní Diepenseifen v doprovodu ředitelky Rakouského kulturního fóra v Praze, paní Nataschi Grilj, přijal ředitel Vědecké knihovny UJEP PhDr. Ivo Brožek a vedoucí katedry germanistiky doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. V doprovodu knihovníka RK Mgr. Romana Opata a dalších spolupracovnic knihovny shlédly prostory Rakouské knihovny, její bohatý knižní fond včetně nabídky rakouských časopisů a seznámily se s četnými aktuálními i plánovanými aktivitami, které Rakouská knihovna pravidelně pořádá ve spolupráci s katedrou germanistiky a Rakouským kulturním fórem v Praze. Příjemným překvapením byl pro rakouskou delegaci více než trojnásobný počet výpůjček v letošním roce oproti roku minulému, které svědčí o zvyšujícím se zájmu studujících zejména o rakouskou literaturu a reálie.

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum