Služby

Tisk a kopírování 
Registrace

VýpůjčkyKompletní návod jak používat katalog
Prodlužování
Rezervace
Meziknihovní výpůjční služba - Elektronická žádanka - MVS pro knihovny ČR nebo MVS pro registrovane uzivatele VK UJEP
Samoobslužné vypůjčování
Konzultace a poradenství
Rešerše - Elektronická žádanka na zpracování rešerše [Manuál]
Služba SDI - zasílání novinek dle vašeho klíčového slova - Manuál
Školení a prezentace
Novinky na knižním trhu - Žádanka na nákup literatury
Přidělení DOI čísla 
Přidělení ISBN čísla
Národní úložiště šedé literatury a repozitář VK UJEP


 

Tisk a kopírování
 Studenti mohou využívat tiskovou a kopírovací službu, která je realizována prostřednictvím systému SafeQ. Základní informace (návod, ceník atd.) naleznete zde. 


Registrace 

Studenti Univerzity J. E. Purkyně: se při příchodu do knihovny prokáží platným průkazem studenta UJEP (čipovou kartou), po kontrole (příp. doplnění) osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.

Zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně: se při příchodu do knihovny prokáží průkazem zaměstnance UJEP (čipovou kartou), po zadání osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.
 
Ostatní zájemci: k registraci musí předložit průkaz totožnosti a fotografii (nebo čipovou kartu standardu Mifare se jménem a fotografií vydanou jinou institucí, např. Inkartu Českých drah nebo průkaz ISIC). Registrační poplatek je 100 Kč na rok, u účastníků celoživotního vzdělávání na UJEP je 50 Kč na dobu studia. Lze využít předregistraci

Výpůjčky 

Knihovna poskytuje výpůjčky mimo knihovnu (absenční výpůjčky) a výpůjčky na místě (prezenční výpůjčky)

Výpůjční lhůty se řídí druhem dokumentu:
pouze prezenčně  se půjčují: encyklopedie, příruční slovníky, prezenční fondy umístěné ve studovnách nebo speciálně označené, vzácné či nenahraditelné publikace, vázané ročníky periodik,
absenčně na 1 měsíc (31 dní)  se půjčují ostatní neperiodické dokumenty
absenčně na 6 měsíců (183 dní)  se půjčují vybraná skripta a učebnice
absenčně na 7 dní (krátkodobá výpůjčka)  se půjčují zvlášť označené svazky
absenčně na 14 dní  se půjčují jednotlivá čísla vybraných periodik

Absenční výpůjční lhůty je možno prodloužit v případě, že kniha není žádána dalším uživatelem, a to nejvýše třikrát po sobě (výjimku tvoří krátkodobé výpůjčky). Maximální počet absenčních výpůjček je definován zařazením uživatele do kategorie:

·         akademičtí pracovníci – 30 výpůjček

·         ostatní zaměstnanci – 30 výpůjček

·         studenti - 30 výpůjček

·         externí vyučující na UJEP - 20 výpůjček

·         účastníci celoživotního vzdělávání - 20 výpůjček

·         veřejnost – 10 výpůjček 


Prodlužovádokumentů
Obecně platí, že vypůjčený titul je možné prodloužit 3x (viz výpůjčky), a to pouze za předpokladu, že na titul není vytvořena rezervace jiným čtenářem nebo kniha není zatížena dluhem z prodlení. 

Prodlužování konkrétních titulů probíhá přes čtenářské konto sekci prodlužování.  


Rezervace dokumentu
Rezervace se provádí na konkrétní titul, který je v knihovně fyzicky nedostupný z důvodu výpůjčky jiným čtenářem. Čtenář si rezervaci vytvoří v katalogu knihovny na stránce konkrétního dokumentu, o který se zajímá. Zde také nalezne ikonu Rezervovat, která slouží k potvrzení rezervace. Poté je automaticky přesměrován do konta čtenáře a vyzván k nastavení data, do kterého svou rezervaci požaduje.
Upozornění, že žádaný dokument byl předchozím čtenářem navrácen a je tudíž k dispozici,
přijde čtenáři na e-mail, který uvedl při registraci.
 


Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Je služba, která je poskytována mezi jednotlivými knihovnami. Slouží k dočasnému získání dokumentů,
které nemá VK UJEP ve svém fondu, přičemž platí, že požadovaný dokument nesmí být ani ve fondu
Severočeské vědecké knihovny.
S
lužba je pro studenty a zaměstnance UJEP zdarma. Formuláře na zřízení MVS naleznete pro registrované čtenáře zde a pro knihovny zde.


Samoobslužné vypůjčování a návrat dokumentů
Tuto službu zajištuje samoobslužný výpůjční pult, tzv. Selfcheck, který je umístěn v prostoru volného výběru
ve 3. patře Vědecké knihovny. 
Selfcheck umožňuje po dobu otevírací doby knihovny a pouze s pomocí studentské karty plnohodnotný návrat a výpůjčku dokumentů. V případě uzavření knihovny lze využít k návratu dokumentu návratový automat. K navrácení dokumentů je potřeba pouze studentská karta, která slouží i ke vstupu k automatu. Návratový automat je umístěn u “severního“ vchodu do VK UJEP a je k dispozici 24 h denně. 


Školení,  prezentace, poradenství
Vědecká knihovna poskytuje v rámci svých služeb pravidelná školení z oblasti informační výchovy.
Studenti prvních ročníků jsou prostřednictvím prezentace seznámeni se službami Vědecké knihovny
a v případě zájmu je pro ně možné uspořádat exkurzi. Pro diplomanty poté knihovna pořádá seminář na téma „Jak psát závěrečnou práci“. Dále nabízíme semináře o elektronických informačních zdrojích a rešeršním vyhledávání. Na vyžádání pro Vás rádi připravíme školení týkající se konkrétních
elektronických databází dle Vašich požadavků a oborového zaměření. 
Samozřejmostí je také možnost zprostředkovat individuální, případně skupinové konzultace dle požadavků vyučujících. 

Pokud budete mít o některou z nabízených služeb zájem, neváhejte se na nás obrátit e-mailem
( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), případně telefonicky.


Rešeršní služby
zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy bibliografických záznamů dokumentů
nebo jejich částí.
Studentům jsou současnostiz kapacitních důvodů rešeršní služby poskytovány pouze formou metodického vedení. Hotové bibliografické rešerše studentům NEZPRACOVÁVÁME. Pro Hotové bibliografické z kapacitních důvodů akademické pracovníky jsou rešeršní služby zdarma. Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře.


Služba SDI
Tato služba umožňuje na základě klíčového slova zasílání upozornění na novinky, které jsou zařazeny
do fondu Vědecké knihovny. Návod na zřízení této služby naleznete zde.


Přidělení DOI
DOI (Digital Object Identifier jde o unikátní mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí. DOI zajišťuje ve svém principu trvalý funkční odkaz na konkrétní URL adresu dokumentu, např. na publikaci, kapitolu v knize, odborný článek atd., přičemž nezáleží na tom, zdali je dokument zveřejněn v OA režimu, nebo je přístup zpoplatněn. DOI přiděluje konkrétním dílům Vědecká knihovna, a to na základě členství UJEP v registrační agentuře. Více informací je možné nalézt na stránkách NK ČR, nebo také zde.
Knihovna zajišťuje:

správu bloku DOI
správnost přidělovaných čísel DOI
informuje registrační agenturu (Crossref) o přidělených číslech DOI
vede evidenci přidělených čísel DOI
V případě zájmu o přidělení DOI piště na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přidělení ISBN
ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Doplňující informace o systému přiřazování čísel najdete na stránkách Národní knihovny ČR.
Agenda přidělování a vedení ISBN na spadá pod Vědeckou knihovnu, a to na základě: „Žádosti o přidělení ISBN“ (příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).
Knihovna zajišťuje:
správu bloku ISBN
správnost přidělovaných čísel ISBN
informuje Národní agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN
vede evidenci přidělených čísel ISBN
V případě zájmu o přidělení ISBN piště na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  


Národní úložiště šedé literatury a repozitář VK UJEP
Podle nařízení Ministerstva kultury (č.25/2014) existuje povinnost dodávat do digitálního repozitáře Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) certifikované metodiky. Tuto povinnost mají příjemci podpory na výzkum a vývoj od Ministerstva kultury, kteří jako výsledek výzkumu vytvoří certifikovanou metodiku. VK UJEP společně s NTK zajišťují možnost vkládání certifikovaných metodik do repozitáře NUŠL. Kontaktní osoba za VK UJEP je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

  

ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Doplňující informace o systému přiřazování čísel najdete na stránkách Národní knihovny ČR.

Agenda přidělování a vedení ISBN na spadá pod Vědeckou knihovnu, a to na základě: „Žádosti o přidělení ISBN“ (příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Knihovna zajišťuje:

  • správu bloku ISBN
  • správnost přidělovaných čísel ISBN
  • informuje Národní agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN
  • vede evidenci přidělených čísel ISBN

V případě zájmu o přidělení ISBN piště na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum