Věda a výzkum

Věda a výzkum patří k základní stavebním činnostem naší univerzity. Vědecká knihovna se rozhodla zajistit základní formu podpory pro akademické a vědecké pracovníky UJEP. Níže nalezete odkazy, které mají za cíl pomoci v zorientování se v dané problematice, např. v hodnocení VaV, publikační činnosti (včetně Open Access), citačních rejstřících atd.


Citační rejstříky
Citační rejstříky jsou polytematické databáze, které obsahují převážně bibliografické údaje z vybraných vědeckých zdrojů (sborníky, časopisy, články atd.) a zároveň shromažďují údaje o citačních ohlasech vědeckých prací a jejich autorech. Citační ohlasy mohou být také dobrým vodítkem, pomocí něhož lze mimo jiné rozpoznat aktuální vědecké trendy témata.
Důležitým indikátorem při vyhledávání v citačních databázích je zejména tzv. Impact Factor (u časopisů) a citační ohlas (u autora článku). Na UJEP jsou k dispozici citační databáze Web of Science (včetně Journal Citation Reports) a Scopus.  

Repozitář VK UJEP
Pro případné zviditelnění vědeckých prací Vědecká knihovna pořídila a spravuje digitální repozitář VK UJEP. Do repozitáře je možné umístit bibliografické záznamy a plnotextové dokumenty (např. opory, vědecké články atd.). Repozitář je budován v otevřeném režimu (Open Access). Pokud byste měli zájem o uložení vašeho díla do repozitáře, neváhejte nás kontaktovat.

CitacePRO
Pro studenty i akademické/vědecké pracovníky je k dispozici citační manager CitacePRO, který může výrazně usnadnit a zrychlit citační problematiku. Kontakt na případné školení zde.


Jednoznačné identifikátory autora

S celosvětovým nárůstem počtu vydávaných vědeckých publikací a výsledků začíná být čím dál aktuálnější problematika možné nejednoznačnosti identifikování autorů konkrétních vědeckých publikací. Jedním z největších problémů je např. častá shoda příjmení, převrácená konvence při uvádění osobních jmen, změna rodinného stavu, zautomatizovaná indexace dat od producentů databází, chybná diakritika atd. Možným řešením jsou tzv. autorské (vědecké) identifikátory, které nabízí možnost rychle a jednoznačně rozlišit mezi shodnými jmény u více autorů, kdy de facto plní rozlišovací funkci mezi jednotlivými osobami. Identifikátory zároveň také mohou sloužit jako profesní profil ve vědecké/akademické sféře a také usnadňovat práci s elektronickými zdroji. Využívání identifikátorů je bezplatné.

Tři nejdůležitější identifikátory:

ORCID
Open Researcher and Contributor ID je nezávislý a zároveň i nejrozšířenější systém, který si klade za cíl vytvořit jednotný autorský registr. ORCID je tak možné standardně propojit i s dalšími identifikátory ResercherID (databáze Web of Scinece) i Scopus Author ID (Elsevier-Scopus).
Princip fungování ORCID, stručné video zde.
Domovská stránka organizace ORCID zde. 
Kde získat identifikátor ORCID? Registrační formulář.
Fiktivní profil od ORCID nalezete zde. 

ResearcherID
Identifikátor od společnosti Clarivate Analytics, která je producentem platformy Web of Science. ResearcherID slouží k rozlišování autorů pouze v databázi Web of Science. Po registraci a vygenerování unikátního čísla má autor možnost přiřazení vlastních článků ke svému profilu. V rámci databáze Web of Science přímo, ostatní publikace je poté nutné importovat do systému v RIS formátu.
Domovská stránka ResearcherID zde.
Jak integrovat ResearcherID a ORCID zde.

Scopus Author ID
Identifikátor vzniká automaticky při vytváření záznamů v databázi Scopus. Pokud se jméno autora v databázi Scopus vyskytuje v různých variantách, pak může mít i více profilů!
Domovská stránka databáze Scopus zde.
Video návod na propojení Scopus Author ID a Orcid zde.

 

 


 

Jak vyhledat citační ohlasy

Journal Citation Reports

Scopus

Web of Science

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum