Open Access

Open Access (OA) 

Otevřený přístup je způsob šíření vědeckých informací, který má za cíl zajistit pro všechny uživatele trvalý a bezplatný online přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu (zejména pak k plným textům článků). Jedná se tedy o alternativu ke klasickému šíření odborných informací v předplacených periodikách.

Co by mělo publikování v OA přinést?

Zrychlení výměny vědeckých informací.
Větší dostupnost díla a viditelnost vědce a jeimagesho instituce.
Snižování výdajů na nákup odborných zdrojů.

Zvýšení počtu čtenářů díla a celkově také informačního dopadu práce.
Eliminaci plagiátorství a zprůhlednění výstupů vědy a výzkumu.

Jak se zapojit do OA

Publikujte své práce v OA časopisech.
Publikujte své práce u vydavatelů, kteří podporují myšlenku OA a umožní vám uložení do institucionálního nebo oborového  repozitáře.
Ukládejte své práce do otevřených repozitářů, např. do repozitáře VK UJEP.

Způsob publikování - zelená a zlatá cesta

Obecně lze nalézt dva základní způsoby publikování v OA, tzv. zelenou cestu (Green Access) a zlatou cestu (Gold Access).

Zelená cesta
Otevřený přístup k publikovaným pracím poskytují sami autoři.
Autor uloží a následně zveřejní svou publikaci (článek, odbornou práci atd.) v oborových nebo institucionálních repozitářích (tzv. proces autoarchivace), odkud pak lze text práce volně stahovat.
Takto může např. publikovat články z tradičních předplacených časopisů, kdy lze po zjištění dané politiky vydavatele a jeho postoje k OA politice za určitých podmínek článek následně volně zveřejnit např. v institucionálním repozitáři.
Jednotlivé politiky vydavatelů je možné zjistit v registru 
SHERPA/RoMEO.

Zlatá cesta
Otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé.
Zlatou cestou je myšleno publikování přímo v tzv. otevřených časopisech, jejichž obsah je poté bezplatně dostupný. Nemusí to být pravidlem, ale autoři zpravidla platí vydavatelům publikační poplatek (APC-
article processing charge). Dochází zde tedy ke změně klasického modelu financování, kdy náklady na režii časopisu nezískává vydavatel od předplatitele, nýbrž od autora, resp. od instituce nebo např. z grantu. U OA je časté používání licencí Creative Commons. Formulář pro výběr licence můžete najít zde.

 

V principu existují tři kategorie publikování s OA:

Plný OA, kdy náklady na publikování článku v OA časopisu nese přímo autor nebo vydavatel.

OA s embargem, kdy vydavatel umožní zpřístupnit plný text článku až po uplynutí určitého časového intervalu (6-24 měsíců od data vydání).

Hybridní model OA, kdy autor zaplatí poplatek za článek a vydavatel ho poté volně zpřístupní v klasickém komerčním časopise jako OA článek.

Vhodný OA časopis můžete najít v DOAJ - adresáři časopisů nebo v EZB.
OA časopisy ve Scopusu lze dohledat dle návodu.
OA časopisy ve Web of Science, seznam.

Predátorské časopisy!
  ·  žádné či fiktivní recenzní řízení
  ·  téměř žádné překážky pro publikování (přijímají vše, za co zaplatíte)
  ·  nedodržování publikačních standardů
  ·  minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků
  ·  vtíravé až agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové výzvy k publikování v časopise či účasti                     na konferenci)
  ·  zneužívání názvů prestižních časopisů a konferencí (mírně pozmění název časopisů či konferencí)
  ·  názvy časopisů mohou být příliš obecné (nezačlenění do konkrétního oboru)
  ·  parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí)
  ·  zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis vydavatelství
  ·  uvádí impact factor, který ve skutečnosti nemá

 

Jak se účinně bránit, naleznete také v materiálech kolegů z institucí MU,UK, nebo v textu UIOP a KNAV.
Vznikl také web vimkdepublikuji.cz, který má za cíl usnadnit autorům identifikaci důvěryhodných časopisů, ve kterých mohou publikovat.

 Užitečné odkazy k OA

Otevřený přístup v ČR
Otevřený přístup v Aj
Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím-současný stav v České republice a ve světě
Directory of Open Access Journals- databáze otevřených časopisů
ROAD ISSN- databáze otevřených zdrojů, které mají přidělené ISSN
QOAM- databáze hodnocení otevřených časopisů od publikujících autorů
DOABooks- databáze otevřených knih
(Scopus) Journal Title list– seznam otevřených časopisů ve Scopusu
Web of Science Title list – seznam otevřených časopisů ve WoS
Predátorské časopisy– text z MU, jak poznat predátorský časopis/vydavatele/konferenci
Beallův seznam predátorských časopisů a nakladatelů, kdo je Jeffrey Beall?
SHERPA RoMEO- přehled podmínek vydavatelů souvisejících s autoarchivací (ukládáním do repozitáře)
Creative Commons – licence pro autorská díla, pomocník při výběru licence
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum