Přednáška Art Nouveau a Gustav Klimt

Klimt fbZveme vás na přednášku dr. Martina Koláře (Katedra dějin a teorie umění, FUD UJEP)  
Art Nouveau a Gustav Klimt - odraz v české kulturní paměti, 
která se koná  dne 23.03.2016 od 17 hodin ve Vědecké knihovně (3. patro, počítačová studovna). 
Přednáška s bohatým obrazovým doprovodem představí dílo Gustava Klimta jak v dobových souvislostech, tak i v uchopení jeho tvorby v rámci problematiky mimésis a stylových imitací.
Na Klimta a jeho dílo bude nahlíženo pomyslnými metodologickými brýlemi antropologa René Girarda, jejichž optika je zaměřena na otázku originality umělecké tvorby.


Přednáška v českém jazyce, spojená s prohlídkou Rakouské knihovny a výstavkou tematicky souvisejících knih, se koná ku příležitosti výstavy
„Gustav Klimt - Průkopník moderny“ (16.2.-31.3.2016, Vědecká knihovna UJEP)
ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Vstup volný.

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum