PROQUEST ONE ACADEMIC

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP DO PROQUEST ONE ACADEMIC

Do 15. 3. 2019 je zajištěn zkušební přístup do multioborové databáze ProQuest One Academic.
Tento nový produkt je sdružen celkem ze čtyř e-zdrojů.   
1. ProQuest Central – Kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu.
2. Academic Complete Ebooks – Multioborová kolekce více než 155 000 monografií.
3. Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů
4. ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů.

Přístup je dostupný z této webové adresy:
https://trials.proquest.com/access?token=JDJQF7SDR60S7KY9VCHU