Vzdělávací akce, exkurze, školení, tipy ke studiu a konzultace

Informační vzdělávání VK UJEP
Knihovna nabízí v rámci informačního vzdělávání tematicky zaměřená školení, po jejichž absolvování by studenti měli být schopni snadno a rychle se zorientovat v problematice efektivního vyhledávání literatury v knihovnách ČR, v používání elektronických informačních zdrojů, v problematice citací, tvorby rešerší a psaní kvalifikačních prací.
Rozsah školení a jeho obsah je možné individuálně přizpůsobit požadavkům vyučujících. V prostorách knihovny je ke školení možné využít PC učebnu s interaktivním dataprojektorem (míst k sezení cca 25, z toho 16 s PC).

Tipy ke studiu

Nabídka školení a konzultací:

Online konzultace
Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Školení pro studenty prvních ročníků
Základní informační blok, který má za cíl seznámení studentů s Vědeckou knihovnou, s nabídkou uživatelských služeb, s vyhledáváním v online katalogu a poskytnutí dalších důležitých a užitečných informací, které povedou k plné informovanosti budoucího uživatele knihovny.
forma: powerpointová prezentace nebo exkurze
čas: 15 – 30 min
doporučená doba: začátek zimního semestru
kde: na fakultách nebo v knihovně

Školení elektronických informačních zdrojů (EIZ)
Školení je určeno pro studenty a pedagogy, kteří pro své studium a práci hodlají využívat odborné informace, které lze získat z licencovaných zahraničních databází. Ty jsou pro studenty a pedagogy k dispozici zdarma.
Školení se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část seznámí studenty obecněji s problematikou elektronických zdrojů a dále např. s nelicencovanými zdroji, otevřeným přístupem, šedou literaturou a citačními manažery. Po absolvování druhé části školení, resp. její praktické části, se bude student uživatelsky orientovat v problematice elektronických zdrojů, které souvisejí právě s jeho oborovým zaměřením. Na základě vhodné rešeršní strategie dokáže vyhledávat, získávat a následně dále pracovat s plným textem. Naučí se vytvářet alerty, plný text článku řádně ocitovat nebo vyexportovat článek v požadovaném formátu atd.
forma: powerpointová prezentace a workshop
čas: 1 – 1,5 hod
doporučená doba: kdykoliv během semestru
kde: na fakultách nebo v knihovně

Školení citačního manažeru CitacePRO+
Obsah školení má za cíl seznámit studenty s tvorbou citací pomocí profesionálního citačního manažeru CitacePRO+. Studenti se prakticky seznámí s pravidly a tvorbou citací, dokáží následně převádět citace do různých stylů včetně importu a exportu. Názorně jim také ukážeme práci s doplňky do Microsoft Word a webových prohlížečů Chrome a Mozilla, které mohou výrazně usnadnit jejich práci. Ukážeme dále propojení s elektronickými informačními zdroji.
forma: workshop
čas: 1 hod
doporučená doba: kdykoliv během semestru
kde: na fakultách nebo v knihovně

Školení jak psát kvalifikační práci
Studenti se během školení seznámí s pravidly, požadavky a doporučeními, kterými by se měli řídit při psaní závěrečných kvalifikačních prací, např. principy zadání a odevzdání práce, formální a grafická úprava, rozsahy, teoretický rozbor obsahu a struktury práce, zásady citování, použití elektronický informačních zdrojů a časté chyby.
forma: powerpointová prezentace (ke stažení na vyžádání na jiri.masek@ujep.cz)
čas: 1,5 – 2 hod
doporučená doba: kdykoliv během semestru
kde: v knihovně

Školení tvorby rešerše
Resp. školení pro vyhledávání literatury k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím na konkrétní téma – Studenti se na základě teorie a praktického cvičení naučí, kde hledat bibliografické záznamy v databázích a knihovnách v ČR i v zahraničí. Dozví se, jak správně sestavit rešeršní dotaz, jakou zvolit správnou rešeršní strategii, kde všude lze literaturu vyhledávat atd.
forma: powerpointová prezentace a workshop
čas: 1 hod
doporučená doba: kdykoliv během semestru
kde: na fakultách nebo v knihovně

Individuální konzultační hodiny a exkurze po VK UJEP
Nabízíme vám také individuální konzultace a poradenství ve výše uvedených oblastech, spolu s možností uspořádat komentovanou prohlídku VK UJEP.
forma: konzultace, exkurze
čas: dle dohody
doporučená doba: kdykoliv během semestru
kde: v knihovně

Pokud budete mít o některé z výše uvedených školení nebo konzultací zájem, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz nebo pult@knihovna.ujep.cz