Výpůjčky

Knihovna poskytuje výpůjčky mimo knihovnu (absenční výpůjčky) a výpůjčky na místě (prezenční výpůjčky). Doporučujeme vyhledat si dokumenty nejdříve v online katalogu. Zde zjistíte, zda je dokument k dispozici, v kolika kusech a jaká je výpůjční lhůta. Ke zběžné orientaci slouží i Mapa fondu, kde najdete přehledné rozložení knihovního fondu ve volném výběru knihovny.

Výpůjční lhůty se řídí druhem dokumentu:
pouze prezenčně  se půjčují encyklopedie, příruční slovníky, prezenční fondy umístěné ve studovnách nebo speciálně označené, vzácné či nenahraditelné publikace, vázané ročníky periodik;
absenčně na 1 měsíc (31 dní)  se půjčují ostatní neperiodické dokumenty;
absenčně na 6 měsíců (183 dní)  se půjčují vybraná skripta a učebnice;
absenčně na 7 dní (krátkodobá výpůjčka) se půjčují zvlášť označené svazky;
absenčně na 14 dní se půjčují jednotlivá čísla vybraných periodik.

Maximální počet absenčních výpůjček je definován zařazením uživatele do kategorie:

  • akademičtí pracovníci – 30 výpůjček
  • ostatní zaměstnanci – 30 výpůjček
  • studenti – 30 výpůjček
  • externí vyučující na UJEP – 20 výpůjček
  • účastníci celoživotního vzdělávání – 20 výpůjček
  • veřejnost – 10 výpůjček

Prodlužování dokumentů
Čtenář si může vypůjčené dokumenty postupně prodlužovat až na trojnásobek výpůjční lhůty, a to přes své konto v online katalogu, nebo telefonicky, či e-mailem. Prodloužit lze pouze ty výpůjčky, na které není jiným čtenářem vytvořena rezervace, nebo kniha není zatížena dluhem z prodlení. Prodlužování konkrétních titulů probíhá přes čtenářské konto. Pokud byly vyčerpány všechny možnosti prodloužení, je nutné vypůjčený dokument vrátit. Pokud není na daný titul žádná rezervace, je možné si ho znovu nově vypůjčit. 

Žádanky a rezervace
Část knihovního fondu se nachází ve volném výběru (3. patro).  Zde si uživatelé mohou sami vybrat knihu z regálu. V online katalogu je u takových dokumentů označení dislokace VOLNÝ VÝBĚR. Zbývající část fondu se nachází ve skladech, na dokumenty zde umístěné si uživatelé tvoří žádanky. Formou žádanky přes katalog lze objednat dokumenty, které jsou volné k vypůjčení a mají uvedenou dislokaci SKLAD. U vyhledané knihy v katalogu stačí označit ikonu PŮJČIT SI a přihlásit se do svého čtenářského konta. Žádanky lze odeslat přímo z knihovny, ale i z domova. Knihy ze skladu připravujeme každých 30 minut, vyzvednout si je pak uživatelé mohou do 7 kalendářních dní od vytvoření žádanky. Po uplynutí lhůty se nevyzvednuté vyžádané knihy vracejí zpět do skladu a za každou nevyzvednutou knihu je čtenáři účtován sankční poplatek 5 Kč. Zrušit žádanku lze pouze žádostí emailem, telefonicky nebo osobně v knihovně.

Rezervace se provádí na konkrétní titul, který je v knihovně fyzicky nedostupný z důvodu výpůjčky jiným čtenářem. Čtenář si rezervaci vytvoří v online katalogu na stránce konkrétního dokumentu, o který se zajímá. Zde také nalezne ikonu Rezervovat, která slouží k potvrzení rezervace. Poté je automaticky přesměrován do konta čtenáře a vyzván k nastavení data, do kterého svou rezervaci požaduje. Upozornění, že žádaný dokument byl předchozím čtenářem navrácen, a je tudíž k dispozici, zasíláme čtenáři na studentský email a formou SMS na mobilní číslo uvedené při registraci. Vyzvednout si pak rezervované dokumenty mohou uživatelé do 14 kalendářních dní ode dne zaslaného upozornění. Po uplynutí lhůty se nevyzvednuté rezervované knihy uvolňují a za každou nevyzvednutou rezervaci je čtenáři účtován sankční poplatek 5 Kč. Zrušit rezervaci lze pouze žádostí emailem, telefonicky nebo osobně v knihovně.

Samoobslužné výpůjčky a návrat dokumentů
Výpůjčky a návrat dokumentů je možné provádět u výpůjčního pultu. Zde po předložení čtenářského průkazu vám budou knihy načteny na konto nebo z konta odečteny.

K vypůjčení a návratu knih můžete využít také samoobslužný výpůjční pult, tzv. SelfCheck. Ten je umístěn v prostoru volného výběru ve 3. patře Vědecké knihovny UJEP. SelfCheck umožňuje během otevírací doby knihovny plnohodnotnou výpůjčku a návrat dokumentů. K vypůjčení dokumentů potřebujete čtenářský průkaz, vracet knihy můžete i bez průkazu.

K návratu dokumentů lze využít dále návratový automat. Ten je umístěn u “severního“ vchodu do VK UJEP (směr od FUD) a je k dispozici 24 hodin denně. K navrácení dokumentů je potřeba čipová karta, která slouží zároveň i ke vstupu do budovy k automatu mimo otevírací dobu knihovny (čtečka karet je umístěna nalevo u vstupních dveří).

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972