Přidělení ISBN

ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Doplňující informace o systému přiřazování čísel najdete na stránkách Národní knihovny ČR.

Agenda přidělování a vedení ISBN spadá pod Vědeckou knihovnu, a to na základě „Žádosti o přidělení ISBN“ (příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje přidělení ISBN pouze publikacím vydaným na univerzitě.

Knihovna zajišťuje:

  • správu bloku ISBN,
  • správnost přidělovaných čísel ISBN,
  • informuje Národní agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN,
  • vede evidenci přidělených čísel ISBN.

V případě zájmu o přidělení ISBN pište na e-mail: isbn@ujep.cz