Katedrové studovny

Na vybraných fakultách univerzity (FF, PF, PřF) jsou zřízeny katedrové studovny. Jejich seznam, kontakty a otevírací doby naleznete níže.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP:
Studovna katedry historie
webové stránky
katalog
místnost:  A 019
správce: Mgr. Jan Grisa
tel.: (+420) 475 286 468
e-mail: jan.grisa@ujep.cz

Studovna a knihovna katedry politologie a filozofie
webové stránky
katalog
místnost:  B 001
tel.: (+420) 475 286 472
e-mail: jana.mackova@ujep.cz

Knihovna a multimediální studovna – Katedra germanistiky
webové stránky
katalog
místnost: budova B, suterén – místnost  B 010
správce: Gabriela Šilhavá
tel.: (+420) 475 286 471
e-mail: kgermediathek@seznam.cz

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UJEP:
Studovna katedry bohemistiky
webové stránky
katalog
místnost: CN 443, 4. patro, nová budova
správce: PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D.
tel.: (+420) 475 283 346
e-mail: zdenek.valenta(@)ujep.cz

Studovna katedry výtvarné kultury
webové stránky
katalog
místnost: CS-113 (přízemí staré budovy PF)
správce: Mgr. Miloš Makovský
tel.: (+420) 475 283 854
e-mail: milos.makovsky(@)ujep.cz
tel.: (+420) 475 283 193
e-mail: studovna(@)kaveka.cz

 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UJEP:
Studovna katedry matematiky
webové stránky
katalog
místnost: CN 616
správce: Mgr. Jiří Přibyl
tel.: (+420) 475 285 710
e-mail: jiri.pribyl(@)ujep.cz