Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k dočasnému získání dokumentů mezi jednotlivými knihovnami v ČR. MVS můžete využít v případě, že si chcete půjčit knihu, kterou naše knihovna nemá ve své nabídce, a zároveň ji nemá ani žádná další knihovna v Ústí nad Labem, popř. ústecké muzeum.

Prostřednictvím MVS můžete požadovat výpůjčky knih a sborníků, ale i pouhé části dokumentů nebo kopie článků z časopisů. V rámci MVS nelze požadovat výpůjčky závěrečných klasifikačních prací, celá čísla časopisů, normy či patenty.

Pro registrované uživatele knihovny je služba poskytována zdarma.

Jak postupovat:

Formulář pro registrované čtenáře
Formulář pro knihovny

Požadovat můžete také články z časopisů, ke kterým se nedostanete v tištěné nebo elektronické podobě v naší knihovně nebo v Knihovně Ústeckého kraje, popř. volně na internetu. V tom případě Vám formou MVS zajistíme kopii daného článku, popř. kopii textu z tištěných publikací.

  • Ve formuláři vyplňte co nejvíce polí, včetně povinných, pro lepší zajištění požadovaného dokumentu.
  • Jakmile bude kniha nebo článek připraven k vyzvednutí, obdržíte upozornění e-mailem.
  • Vyřízený požadavek v podobě knihy nebo kopie si poté můžete vyzvednout u výpůjčního pultu v naší knihovně.

Kontakt:
e-mail: mvs@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 023