Predátorské časopisy

V souvislosti s iniciativou Open Access dochází k případům nekalého jednání. Vznikla řada tzv. predátorských časopisů, u kterých se snaží jejich vydavatelé záměrně zmást vědecké pracovníky a následně profitovat z jejich publikačních poplatků.

Charakteristické prvky predátorských časopisů:

  • žádné nebo fiktivní recenzní řízení,
  • téměř žádné překážky pro publikování (přijímají vše, za co zaplatíte),
  • nedodržování publikačních standardů,
  • minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků,
  • vtíravé až agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové výzvy k publikování v časopise či účasti na konferenci),
  • zneužívání názvů prestižních časopisů a konferencí (mírně pozmění název časopisů či konferencí),
  • názvy časopisů mohou být příliš obecné (nezačlenění do konkrétního oboru),
  • parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí),
  • zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis vydavatelství,
  • uvádí impakt faktor, který ve skutečnosti nemá.

Jak se účinně bránit, naleznete také v materiálech kolegů z institucí MUUK, nebo v textu UIOP a KNAV.

Nejnovější je také projekt vimkdepublikuji.cz, který má za cíl usnadnit autorům identifikaci důvěryhodných časopisů, ve kterých mohou publikovat.