Tisk, kopírování, skenování – reprografické služby

Tisk a kopírování

Veškeré tiskové a kopírovací služby v knihovně jsou realizovány tiskovým kreditním systémem SafeQ jednotným pro celou univerzitu. Základní informace k systému SafeQ najdete zde.

Každý student s čipovým průkazem studenta UJEP má v systému SafeQ veden svůj osobní účet, na který si může vložit hotovost prostřednictvím dobíjecího automatu ve Vědecké knihovně UJEP. Najdete ho ve 3. patře naší knihovny vedle jídelního a nápojového automatu. Tisknout a kopírovat v prostorách knihovny ale mohou pouze zaregistrovaní čtenáři/studenti.

Dobíjecí automat přijímá pouze papírové bankovky. Zároveň automat poskytuje informaci o zůstatku na účtu. Nevyčerpaná částka z účtu se vrací při ukončení studia do konce kalendářního roku, ve kterém bylo studium ukončeno. Více informací k systému SafeQ najdete zde. Tiskárna se nachází ve volném výběru (3. patro) v prosklené místnosti č. 5.21G. Kopírování a tisk s hotovostní platbou je možný pouze na dvou místech v rámci univerzity – na PF a FSE.

Návod, jak postupovat při kopírování a tisku?

Skenování
Skenovat dokumenty v naší knihovně můžete na knižním skeneru, který je umístěný ve volném výběru (3. patro) v prosklené místnosti č. 5.21G. Skenování je ZDARMA. Výstupy si ze skeneru můžete odeslat na email či uložit na USB flash disk, který vám také rádi zapůjčíme.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024–5, (+420) 702 201 972