Oblast služeb

Studuji UJEP, ale nevlastním čipovou kartu studenta. Je možné si i tak, třeba s výkazem o studiu na vysoké škole, půjčit knihy?
NE, bez čipové karty studenta není možné si vypůjčit knihy. K využívání služeb knihovny je nutná registrace, ke které jako student jakéhokoli studijního programu potřebujete čipovou kartu studenta. Registrace je pro studenty zdarma.

Nemohu si vzpomenout, jaké mám heslo ke svému čtenářskému kontu.
Při registraci v knihovně získáváte standardně heslo ve formátu RRRRMMDD. Jedná se o osm číslic vašeho narození počínaje rokem. V případě zapomenutého hesla si můžete nové heslo sami nastavit v katalogu pod Přihlášením. V nabídce na levé straně najdete odkaz na Zapomenuté heslo. V případě potíží můžete kontaktovat naše knihovnice osobně, telefonicky nebo emailem, aby vám znovu nastavily původní heslo ve tvaru RRRRMMDD.

Mám půjčenou knihu, kterou jsem si již online na svém čtenářském kontu prodlužoval/a. Potřebuji knihu déle a chci si prodloužit výpůjční dobu (poprvé, podruhé, potřetí), ale systém mi to již neumožnuje. Co dělám špatně?
Knihu nelze prodloužit, pokud máte na svém čtenářském kontě jakýkoli dluh na některou ze zapůjčených knih. Dalším důvodem, proč není možné prodlužovat, může být, že na vámi vypůjčenou knihu si vytvořil jiný čtenář rezervaci a čeká, až ji vrátíte. Frontu rezervací ke všem svým výpůjčkám můžete vidět ve čtenářském kontě, pokud si v sekci Výpůjčky označíte Fr. rez. (fronta rezervací). Nabídku, co vše požadujete, aby se Vám zobrazovalo u seznamu aktuálních výpůjček, najdete v pravém rohu nad seznamem.

Kolik je pokuta za nedodržení včasného vrácení knih?
Dluh narůstá částkou 1,- Kč denně za každou knihu po uplynutí výpůjční lhůty na vašem čtenářském kontě. V případě knihy, na kterou je vytvořena rezervace, je nutné k narůstajícímu dluhu počítat také s jednorázovou pokutou za dokument ve výši 100,- Kč.

Chci si prodloužit své výpůjčky online, ale nedaří se mi přihlásit do čtenářského konta. Zobrazuje se upozornění „Účet je uzamčen“. Jak mám postupovat?
Pokud zadá čtenář třikrát nesprávné uživatelské jméno nebo heslo, aktivuje se bezpečnostní protokol, který vaše čtenářské konto dočasně uzamkne. Je třeba vyčkat 20 minut, poté systém opět povolí přístup.

Potřeboval/a bych pro studijní účely nahlédnout do některé z kvalifikačních prací z UJEP. Je to možné?
ANO, možné to je. Závěrečné práce v tištěné podobě jsou k dispozici v prezenční formě (pouze ke studiu v prostorách knihovny). Práce s datem vydání od roku 2008 a novější jsou dostupné každému studentovi v elektronické podobě (PDF) prostřednictvím systému STAG po přihlášení. Ve STAGu najdete nejen plné texty prací, ale také posudky vedoucích a oponentů. Pokud nejste studentem univerzity a potřebujete do závěrečných prací nahlédnout, je možné se u nás zaregistrovat jako veřejnost (100 Kč/rok), nebo využít možnosti jednorázového vstupu do knihovny (30,- Kč). Požadovanou kvalifikační práci Vám pak ze skladu přineseme.

Studuji UJEP a potřebuji zpracovat bibliografickou rešerši. Poskytuje knihovna tyto služby?
Studentům hotové bibliografické rešerše nezpracováváme. Rešeršní služby jsou pro studenty poskytovány pouze v podobě metodické pomoci. Stačí si domluvit setkání a rádi vás seznámíme s tím, jak rešerši zpracovat, jak správně vytvořit citaci dokumentu, jakým způsobem vyhledávat a v jakých zdrojích. Bibliografická rešerše je první a nezbytný krok při zpracovávání bakalářské či jiné kvalifikační práce a každý student by měl být tedy schopen si rešerši ke svému tématu vypracovat sám.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024–5, (+420) 702 201 972