Elektronické zdroje na UJEP

Elektronické informační zdroje (EIZ)

jsou online databáze, jež v sobě zahrnují předplatné vědeckých publikací a odborných časopisů a které uživatelům na UJEP umožňují bezplatně získat přístup k informacím důležitým pro vědu, výzkum i výuku.
Jejich obsah je často dostupný v plném znění, a to ve formátu PDF nebo HTML. V databázích můžete kromě plných textů článků a knih nalézt řadu dalších údajů: statistická data, tabulky, grafy, novinové zprávy, e-knihy atd.

K vyhledávání článků doporučujeme využít multivyhledávač ve zdrojích EBSCO Discovery Service.
Se zdroji je možné pracovat (bez nutnosti přihlášení) z počítačové sítě UJEP nebo je možné využít tzv. vzdáleného přístupu pokud jste mimo univerzitní síť.
Seznam dostupných e-časopisů a e-knih pro UJEP je možné ověřit zde.

Pozn.: Pro práci se zdroji je nutné dodržovat licenční podmínky vydavatelů databází. Více informací zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz