Elektronické zdroje na UJEP

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou online databáze, jež v sobě zahrnují předplatné vědeckých publikací a odborných časopisů a které uživatelům na UJEP umožňují bezplatně získat přístup k informacím důležitým pro vědu, výzkum i výuku.
Jejich obsah je často dostupný v plném znění, a to ve formátu PDF nebo HTML. V databázích můžete kromě plných textů článků a knih nalézt řadu dalších údajů: statistická data, tabulky, grafy, novinové zprávy, e-knihy atd. Se zdroji je možné pracovat (bez nutnosti přihlášení) z počítačové sítě UJEP nebo je možné využít tzv. vzdáleného přístupu do zdrojů v případě využití mimo univerzitní síť.

K vyhledávání článků je možné použít multivyhledávač ve zdrojích EBSCO Discovery Service. Vstup zde.
Seznam dostupných e-časopisů a e-knih pro UJEP je možné ověřit zde.

Podle licenčních smluv, které univerzita uzavřela s dodavateli databází, je dovoleno používat tyto zdroje pouze pro vlastní studijní a výzkumné potřeby a nesmí tak být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. Více informací o problematice licenčních podmínek naleznete zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz