Volně dostupné zdroje

Řada elektronických zdrojů je dostupných zdarma, případně po registraci uživatele.

Biomed Central
Recenzované otevřené časopisy z oblastí medicíny, lékařství a biologie

De Gruyter Open
Volně dostupné knihy a časopisy nakladatelství De Gruyter

Digitální repozitář UJEP
Platforma umožňující ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a prezentaci elektronických materiálů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP, metodik aj.)

EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations je volně dostupná bibliografická databáze záznamů elektronických diplomových a disertačních prací z celého světa.

Ecomonitor
Databáze článků o životním prostředí

ERIC
Education Resources Information Center – knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání

ERIH Plus
Education Resources Information Center – nejvýznamnější databáze zaměřená na problematiku vzdělávání

EUR-Lex
Databáze poskytující přístup k dokumentům právní problematiky EU

European Vies of the Americas: 1493 to 1750
Především učitelé historie mohou využít tisíce primárních zdrojů dostupných prostřednictvím Eupean Views of the Americas: 1493 to 1750. Jak název napovídá, databáze zprostředkovává pohled obyvatel starého kontinentu na Američany mezi lety 1493 a 1750.

Google Scholar
Volný webový vyhledávač indexující metadata k článkům, mnohokrát i včetně plných textů

GreenFILE
Tato volně dostupná databáze se zaměřuje na poskytování informačních zdrojů, které souvisejí s činností člověka a minimalizací jeho negativního vlivu na životní prostředí.

Internetový Archiv
Nezisková digitální knihovna umožňující přístup k cenným digitálním sbírkám a materiálům (včetně 3 milionů oskenovaných knih)

Kramerius
Online knihovna digitalizovaných dokumentů s částečnou retrospektivou sahající až do 19. století. Součástí knihovny je i databáze DNNT (Díla nedostupná na trhu), ta nabízí plné texty dokumentů vydaných na území dnešní České republiky. Jedná se o dokumenty (knihy, časopisy, noviny atd.), které jsou stále chráněny autorským právem a které nejsou dostupné na trhu ( a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených). Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení zadejte údaje jako do Stagu/Novellu).

Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)
Library, Information Science and Technology Abstracts neboli LISTA je volně dostupná databáze se záznamy a abstrakty článků z časopisů, výzkumných zpráv a příspěvků z konferencí. Pokrývá oblast knihovnictví a příbuzných oborů. S retrospektivou do roku 1966 je nejstarší databází pokrývající oblast informačních věd.

Manuscriptorium
Část digitální knihovny NDK uchovávající a poskytující digitální verze dokumentů (tisky, mapy, rukopisy atd.)

Medvik
Portál Medvik, resp. zdroj BMČ (Bibliographia medica Čechoslovaca), specializující se na odvětví lékařství, zdravotnictví a odbornou literaturu vydanou v ČR a SR.  Producentem je Národní lékařská knihovna. Návod jak vyhledávat naleznete zde.

NUŠL
Národní úložiště šedé literatury (šedá literatura) je digitální repozitář uchovávající a zveřejňující tento specifický druh dokumentů

PubMed
Zdroj obsahující miliony záznamů z biomedicínské databáze MEDLINE

SCOAP3 – Konsorcium SCOAP3 je sdružení knihoven a výzkumných organizací zpřístupňující volně časopisy z oblasti částicové fyziky.

Teacher Reference Center
Teacher Reference Center obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty článků bezmála 220 recenzovaných časopisů.

Tech
Oborová brána obsahující řadu zdrojů zaměřených na techniku, přírodní a aplikované vědy

Wikipedie
Online encyklopedie, kterou může upravovat každý.