Rešerše

Co je rešerše? Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (bibliografický seznam literatury k zadanému tématu).

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, klíčová slova, časové vymezení, jazyk a druh dokumentů apod.). Rešerše zpracováváme z obsahu elektronických informačních zdrojů UJEP, katalogu Vědecké knihovny UJEP a katalogů ostatních knihoven ČR a popř. dalších volně dostupných zdrojů. Výsledkem jsou pak soupisy bibliografických záznamů dokumentů.

Rešeršní služby poskytujeme na základě objednávek přes elektronický objednávkový formulář (Žádanka na zpracování rešerše). Téma rešerše je nutné formulovat co nejpřesněji. V případě, že chcete vyhledávat články z určitého časopisu, dokumentu, uvádějte také ISSN, popř. ISBN. V rámci rešeršních služeb poskytujeme také metodickou pomoc uživatelům při vyhledávání v elektronických databázích UJEP a při zpracování citací.

  • Pro akademické pracovníky a zaměstnance UJEP jsou rešeršní služby bezplatné.
  • Rešerše pro registrovanou veřejnost účtujeme podle ceníku VK UJEP (Knihovní řád: Ceník poplatků a placených služeb): za písemné bibliografické nebo faktografické informace a rešerše manipulační poplatek za zpracování podle zdrojů 150 Kč + za každý záznam 5 Kč.
  • Studentům UJEP poskytujeme rešeršní služby formou metodického vedení: nezpracujeme Vám hotovou rešerši, ale domluvíme si termín na individuální školení, kde Vám ukážeme, jakým způsobem a v jakých zdrojích můžete vyhledávat potřebné dokumenty, a budeme Vám k dispozici i v případě jakýchkoliv dalších problémů s vyhledáváním.

Žádanka na zpracování rešerše
Návod na tvorbu rešerše pro studenty
Seznam recenzovaných časopisů ČR (Zdroj: NKP ČR)

Kontakt – zpracování a metodika rešerší:
Mgr. Denisa Vrábľová
tel.: (+420) 475 286 014
e-mail: denisa.vrablova@ujep.cz