Formulář pro rešeršní službu

Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek prostřednictvím objednávkového formuláře (viz níže).

Téma rešerše je nutné formulovat co nejpřesněji. V případě, že chcete vyhledávat články z určitého časopisu, dokumentu, uvádějte také ISSN, popř. ISBN. V rámci rešeršních služeb je poskytována rovněž metodická pomoc uživatelům při vyhledávání v databázích.
• Studentům jsou rešeršní služby poskytovány pouze v podobě metodické pomoci.
• Pro akademické pracovníky a zaměstnance UJEP jsou rešeršní služby bezplatné.
• Rešerše pro odbornou veřejnost jsou účtovány podle ceníku. Služby jsou hrazeny přímou platbou proti vydání rešerše a potvrzení.
Zásady zpracování osobních údajů.

Formulář:

Kategorie uživatele:
Akademický pracovníkZaměstnanecStudentJiný

Váš telefon:

Klíčová slova:

Klíčová slova (angličtina, němčina):

Druh dokumentů (knihy, časopisy, články, recenze, rešerše, jiné druhy):

Preferovaný zdroj:

Časové vymezení žádaných dokumentů (od–do):

Výstup rešerše (papír, e-mail):

Cena (maximální částka akceptovatelná za danou službu):

Poznámka k rešerši:

V případě nefunkčnosti formuláře pište své požadavky na: denisa.vrablova@ujep.cz.