Chci se zaregistrovat

Čtenářem Vědecké knihovny se může stát student nebo zaměstnanec univerzity, ale také zájemce z veřejnosti starší 15 let. Pro využívání služeb knihovny je nutné se nejprve zaregistrovat. Registraci provádíme ve 3. patře u informačního pultu.

Studenti Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem studenta UJEP (čipovou kartou), po kontrole (příp. doplnění) osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel stvrdí podpisem. Registrace je zdarma.

Zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem zaměstnance UJEP (čipovou kartou), po zadání osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel stvrdí podpisem. Registrace je zdarma.

Ostatní zájemci (veřejnost): k registraci musí předložit průkaz totožnosti a fotografii (lze použít čipovou kartu standardu Mifare se jménem a fotografií vydanou jinou institucí, např. In Kartu Českých drah nebo průkaz ISIC). Registrační poplatek je 100 Kč na rok, u účastníků celoživotního vzdělávání na UJEP je 50 Kč na dobu studia.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972