Chci se zaregistrovat

Čtenářem Vědecké knihovny se může stát student nebo zaměstnanec univerzity, ale také zájemce z veřejnosti starší 15 let. Pro využívání služeb knihovny je nutné se nejprve zaregistrovat. Registraci provádíme ve 3. patře u informačního pultu.

Studenti Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem studenta UJEP (čipovou kartou), po kontrole (příp. doplnění) osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel stvrdí podpisem. Registrace je zdarma.

Zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem zaměstnance UJEP (čipovou kartou), po zadání osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel stvrdí podpisem. Registrace je zdarma.

Ostatní zájemci (veřejnost): k registraci musí předložit průkaz totožnosti a fotografii (lze použít čipovou kartu standardu Mifare se jménem a fotografií vydanou jinou institucí, např. In Kartu Českých drah nebo průkaz ISIC). Registrační poplatek je 100 Kč na rok, u účastníků celoživotního vzdělávání na UJEP je 50 Kč na dobu studia. Je možné využít také předregistraci, která ušetří čas při doplňování údajů na místě. Možnost předregistrace platí pouze pro nové uživatele z řad veřejnosti a účastníky celoživotního vzdělávání. Studenti a zaměstnanci UJEP předregistraci nevyplňují! V případě využití předregistrace je nutné se dostavit do 14 dnů do knihovny k dokončení kompletní registrace, jinak se předregistrace vymaže.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972