Hledám bakalářskou/diplomovou práci

Všechny vysokoškolské kvalifikační práce UJEP najdete v online katalogu.
Návod, jakým způsobem lze bakalářské a diplomové práce v katalogu vyhledat, najdete zde. Od roku 2008 jsou bakalářské a diplomové práce dostupné jak v tištěné, tak v elektronické podobě, starší práce pouze v tištěné verzi. Přístup do elektronické verze najdete v katalogu u záznamu dané práce pod odkazem URL. Po kliknutí na URL odkaz bude po vás vyžadováno přihlášení do STAGu. Do e-verze prací ( dostupné od r. 2008) mají přístup pouze studenti UJEP. Registrovaná veřejnost má k dispozici tištěné verze kvalifikačních prací, a to prezenčně v knihovně. Na tištěné práce je nutné si vytvořit žádanku, jsou umístěné ve skladu. Seznam kvalifikačních prací naleznete na stránkách o VŠKP.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972