Jednoznačné identifikátory autora

S celosvětovým nárůstem počtu vydávaných vědeckých publikací a výsledků začíná být čím dál aktuálnější problematika možné nejednoznačnosti identifikování autorů konkrétních vědeckých publikací. Jedním z největších problémů je např. častá shoda příjmení, převrácená konvence při uvádění osobních jmen, změna rodinného stavu, zautomatizovaná indexace dat od producentů databází, chybná diakritika atd. Možným řešením jsou tzv. autorské (vědecké) identifikátory, které nabízí možnost rychle a jednoznačně rozlišit mezi shodnými jmény u více autorů, kdy de facto plní rozlišovací funkci mezi jednotlivými osobami. Identifikátory zároveň také mohou sloužit jako profesní profil ve vědecké/akademické sféře a také usnadňovat práci s elektronickými zdroji. Využívání identifikátorů je bezplatné.

Tři nejdůležitější identifikátory:
ORCID (jednotný autorský registr)
ResearcherID (Web of Science)
Scopus Author ID (Scopus)