Scopus Author ID

Scopus Author ID
Identifikátor vzniká automaticky při vytváření záznamů v databázi Scopus. Pokud se jméno autora v databázi Scopus vyskytuje v různých variantách, pak může mít i více profilů!

Domovská stránka databáze Scopus zde.
Video návod na propojení Scopus Author ID a Orcid zde.

Přístup do databáze Scopus:
z univerzitní PC sítě

mimo univerzitní PC síť

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
jiri.masek@ujep.cz