Open Access

Otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access – OA) je způsob šíření informací, který má za cíl zajistit pro všechny zájmové skupiny a uživatele okamžitý, trvalý, bezplatný a neomezený online přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu (plné texty článků, konference, monografie atd.), které byly hrazeny z veřejných zdrojů.
Díla zveřejněná v OA režimu je možné v souladu s jejich licencemi dále využívat (kopírovat, tisknout, reprodukovat, šířit atd.)

Princip otevřeného přístupu (video)
Mýty o otevřeném přístupu (video)

Otevřený způsob publikování umožňuje přístup do autorských děl bez poplatků a omezení pro jeho čtenáře, nepopírá žádná autorská práva. Jedná se o alternativu ke klasickému šíření odborných informací v předplacených periodikách, kdy se pouze mění obchodní model financování časopisu. Informace o možnostech publikování v OA režimu zjistíte na webových stránkách konkrétních vydavatelů časopisů.
Otevřený přístup neznamená publikování vlastním nákladem nebo vystavení díla na osobním blogu. Otevřený přístup neznamená, že se autor vyhýbá standardnímu publikačnímu a recenznímu řízení, ani jakékoliv snížení kvality jeho výstupu.

Výhody publikování v otevřeném přístupu

  • zrychlení výměny a sdílení vědeckých informací a poznatků
  • větší dostupnost díla (bezplatná), zvýšení viditelnosti vědce a jeho instituce
  • snižování výdajů na nákup odborných zdrojů
  • zvýšení počtu čtenářů díla (přístup k článkům je zdarma) a informačního dopadu práce
  • eliminaci plagiátorství a zprůhlednění výstupů vědy a výzkumu
  • dlouhodobá archivace a zajištění zpřístupnění dat

Základní způsoby otevřeného publikování – zelená cesta (Green Access) a zlatá cesta (Gold Access):

U obou cest mohou komerční vydavatelé využít časové embargo, které stanovuje kdy, resp. s jakým časovým zpožděním bude možné publikaci zpřístupnit v repozitáři.

Formy OA časopisů:

Plný Open Access přístup – náklady na publikování článku v otevřeném periodiku nese plně vydavatel. Články jsou dostupné ihned po vydání.
Open Access s časovým embargem – vydavatel umožní zpřístupnit plný text článku až po uplynutí určitého časového intervalu (běžně 6–24 měsíců od vydání).
Hybridní model Open Access – autor hradí APC a vydavatel následně článek volně zpřístupní v tradičním komerčním časopise. V praxi jsou pak články vydané přes OA dostupné bez nutnosti předplatného. U hybridních časopisů v řadě případů dochází k tzv. double dippingu, kdy instituce zaplatí za autora poplatek za možnost publikování a zároveň titul i odebírá přes předplatné.

Jak se zapojit do otevřeného přístupu?

  • Publikujte své práce v otevřený časopisech.
  • Publikujte své práce u vydavatelů, kteří podporují myšlenku OA a umožní vám uložení do institucionálního nebo oborového repozitáře (zelená cesta).
  • Ukládejte své práce do otevřených repozitářů, např. (Digitální repozitář UJEP).

Vhodný OA časopis můžete najít například zde:

Autoři by si při hledání vhodného OA časopisu měli dát pozor na tzv. predátorské časopisy.

Poplatky za otevřený přístup
Publikování klasickou i otevřenou cestou je spojeno s publikačními poplatky pro vydavatele. V případě zlaté cesty OA se jedná o tzv. APC (article processing charge / article publishing charge). APC hradí vydavateli náklady na publikační procesy související s budoucí volnou dostupností autorova díla. Výši poplatku nakladatelé standardně zveřejňují na svých domovských stránkách např. (Elsevier OA price list).  V souvislosti s monitorováním výše OA režimu vznikl projekt OpenAPC, kde je možné dohledat výše poplatků za open access publikování výzkumných organizací včetně vybraných univerzit. Řada institucí také zřizuje vlastní fond na podporu otevřeného publikování a často jsou u výzkumných projektů APC brány jako uznatelné náklady v projektech (Horizont Europe).

Díky členství UJEP v projektu CzechElib, mají publikující autoři z UJEP možnost od vybraných vydavatelů získat slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování svých prací. A to v případě, že svou práci vydají v požadované variantě otevřeného přístupu (Gold OA, Hybrid OA). Více zde.

Užitečné odkazy k OA:
Otevřený přístup v ČR
Otevřený přístup (AJ)

Iniciativa hnutí otevřeného přístupu

Brožura Otevřený přístup – Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce 
Publikace Otevřený přístup k vědeckým informacím – současný stav v České republice a ve světě
Video Open Access explained 

Directory of Open Access Journals – databáze otevřených časopisů
ROAD ISSN – databáze otevřených zdrojů, které mají přidělené ISSN
QOAM – databáze hodnocení otevřených časopisů od publikujících autorů
DOABooks – databáze otevřených knih
Seznam OA časopisů ve Scopusu
Seznam OA časopisů ve Web of Science
Predátorské časopisy – text z MU, jak poznat predátorský časopis/vydavatele/konferenci
Beallův seznam predátorských časopisů a nakladatelů, kdo je Jeffrey Beall?
SHERPA RoMEO – přehled podmínek vydavatelů souvisejících s autoarchivací (ukládáním do repozitáře)
Creative Commons – licence pro autorská díla, pomocník při výběru licence

Prezentace z Otevřených repozitářů 2019 (Ostrava)

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz