Zlatá cesta otevřeného přístupu a APC poplatky

Principem zlaté cesty (Gold Open Access) je, že přístup k publikovaným odborným recenzovaným publikacím poskytují vydavatelé.

Zlatou cestou je myšleno publikování přímo v otevřených časopisech. Obsah článků je následně čtenáři dostupný bezplatně ihned po vydání (ve vydavatelské verzi PDF).
Nemusí to být pravidlem, ale autoři článků zpravidla platí vydavatelům za okamžité zpřístupnění svého díla publikační poplatek, tzv. APC (article processing charge/article publishing charge). V principu slouží APC vydavateli k uhrazení nákladů spojených s volným zveřejněním článku. V důsledku tak dochází ke změně klasického modelu financování, kdy náklady na režii časopisu vydavatel nezískává pomocí předplatného od čtenářů, ale přímo od autorů děl. V řadě případů hradí publikační poplatky také instituce nebo např. grantové agentury. Velikost částky za APC se výrazně liší v závislosti na oboru a vydavateli. Běžná je částka od stovek až po jednotky tisíců EUR/USD. O tom, zda vydavatel požaduje zaplacení APC, by měl být autor vždy informován na webu nebo po kontaktu s redakcí vydavatele.

Díky členství naší instituce v projektu CzechElib, který spoluzajišťuje pro UJEP elektronické informační zdroje, mají naši autoři možnost od vybraných vydavatelů zdrojů z projektu CzechElib získat dílčí slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování svých článků. Více zde.

Pozn.: V souvislosti s monitorováním APC vznikl projekt OpenAPC, kde je možné dohledat výše poplatků za open access publikování výzkumných organizací včetně vybraných univerzit. Řada institucí také zřizuje vlastní fond na podporu otevřeného publikování a v často jsou u výzkumných projektů APC brány jako uznatelné náklady v projektech.

Typy zlaté cesty:
Čistý otevřený časopis (Platinum OA) – Veškerý obsah titulu je kompletně k dispozici. Náklady za vydání publikace nese kompletně vydavatel (Většinou to bývají univerzitní časopisy).
Placený otevřený časopis (Gold OA) – Veškerý obsah titulu je kompletně k dispozici. Náklady za vydání článků nese jejich autor (APC).
Hybridní časopis (Hybrid OA)- Veškerý obsah titulu je dostupný pouze předplatitelům, ale některé vybrané články jsou přístupné bez předplatného, za jejich zpřístupnění platí autor vydavateli poplatek (APC –  Article Processing Charge).

Díky změně publikačního modelu u OA je časté používání licencí autorských práv Creative Commons. Formulář pro výběr licence můžete najít zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz