Zlatá cesta otevřeného přístupu

Principem zlaté cesty (Gold Open Access) je, že přístup k publikovaným odborným recenzovaným publikacím poskytují vydavatelé.

Zlatou cestou je myšleno publikování přímo v otevřených časopisech, že je jejichž obsah čtenáři dostupný ihned a bezplatně (ve vydavatelské verzi PDF). Nemusí to být pravidlem, ale autoři článků zpravidla platí vydavatelům za okamžité zpřístupnění svého díla publikační poplatek, tzv. APC (article processing charge/article publishing charge). APC slouží vydavateli k uhrazení nákladů spojených s volným zveřejněním článku. V důsledku tak dochází ke změně klasického modelu financování, kdy náklady na režii časopisu vydavatel nezískává pomocí předplatného od čtenářů, ale přímo od autorů děl. V řadě případů hradí publikační poplatky instituce nebo např. grantové agentury. V souvislosti s monitorováním APC vznikl projekt OpenAPC, kde je možné dohledat výše poplatků za open access publikování výzkumných organizací včetně vybraných univerzit. Řada institucí také zřizuje vlastní fond na podporu otevřeného publikování a v často jsou u výzkumných projektů APC brány jako uznatelné náklady v projektech.

Typy zlaté cesty:
Čistý otevřený časopis – Veškerý obsah titulu je kompletně k dispozici. Náklady za vydání publikace nese kompletně vydavatel (Většinou to bývají univerzitní časopisy).
Placený otevřený časopis – Veškerý obsah titulu je kompletně k dispozici. Náklady za vydání článků nese jejich autor (APC).
Hybridní časopis – Veškerý obsah titulu je dostupné předplatitelům, ale některé vybrané články jsou přístupné bez předplatného, za jejich zpřístupnění platí autor vydavateli.

 

Díky změně publikačního modelu u OA je časté používání licencí autorských práv Creative Commons. Formulář pro výběr licence můžete najít zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz