Přidělení DOI

Co je doi?
Doi (Digital Object Identifier) – je unikátní mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí. Doi číslo zajišťuje ve svém principu jednoznačnou dohledatelnost konkrétního dokumentu na webu. Doi čísla lze přiřadit publikaci, časopisu, článku, kapitole v knize atd., přičemž nezáleží na tom, zdali je dokument volně dostupný. Doi se přiřazuje pouze publikovaným verzím dokumentů. Doi přiděluje konkrétním dílům Vědecká knihovna UJEP, a to na základě členství UJEP v registrační agentuře (CrossRef). Přidělování doi je určeno pouze pro zaměstnance UJEP.

Struktura doi
Doi číslo se skládá z prefixu a sufixu.
Prefix přiděluje instituci registrační agentura. Prefix pro UJEP je 10.21062.
Sufix je libovolný řetězec znaků, který je vytvořen na základě katalogizačních pravidel dané instituce. Pravidla tvorby Doi zajišťují, že žádný dokument nebude mít stejné doi a nebude jej tak možné zaměnit.
Příklad celého záznamu doi čísla z UJEP:
10.21062/joa.2021.001

Proces přidělení doi čísla:

 • Žadatel vyplní formulář s bibliografickými údaji o dokumentu a spolu s žádostí o přidělení doi čísla ho zašle do knihovny na adresu doi@ujep.cz
 • Knihovna vygeneruje a přiřadí doi čísla konkrétním dokumentům a informuje o žadatele o jejich podobě
 • Autor/Editor vloží přiřazená doi čísla do finální publikované podoby dokumentu. Finální dokument v PDF opatřený o doi následně zašle zpět do knihovny k závěrečnému zpracování
 • Dokument je zpracován a uložen v repozitáři VK
  Pozn.: Přiřazené doi čísla odkazují vždy na URL adresy konkrétního záznamu v repozitáři knihovny, který je součástí knižního katalogu. Jedině tak lze splnit podmínku registrační agentury o dlouhodobém zajištění funkcionality odkazu a provázanost na dokument. Z konkrétního záznamu v repozitáři je pak vždy možné se ke zdrojovému dokumentu následně  “proklikat” (stáhnout/zakoupit)
 • Knihovna registruje přiřazená doi čísla u registrační agentury, tím je celý proces přiřazení doi čísla hotov.
  Pozn.: Registrace doi u agentury je možná až ve chvíli, kdy je online dílo již dostupné v online prostoru, resp. repozitáři

Kam umístit doi? 
Ideálně na titulní stránku dokumentu, případně lze uvádět v záhlaví/zápatí.

Poplatky za přidělená doi – (hradí knihovna)

 • 1 USD za každé registované DOI (mladší dvou let)
 • 0,15 USD za DOI přidělené starším článkům (starší dvou let)
  Aktuální ceník je k dispozici na https://www.crossref.org/fees/.

Jak vyhledat dokument s DOI?
Dokument, který má přidělené DOI je možné dohledat prostřednictvím dotazu na www.doi.org/

Kontakt:
e-mail: doi@ujep.cz
nebo
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz