Adresa

Adresa knihovny:
Vědecká knihovna UJEP
Pasteurova 3544/5
400 96 Ústí nad Labem

Fakturační adresa:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Číslo účtu: 260 112 295/0300 (ČSOB)
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601