Historie a současnost

Vědecká knihovna UJEP
Vědecká knihovna UJEP vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je k dispozici 212 studijních míst, 37 počítačů, 4 studovny, Wi-Fi připojení. V knihovně je umístěno zhruba  335 000 knihovních jednotek, z toho 95 000 je k dispozici přímo ve volném výběru knihovny.
Ředitelem knihovny je Mgr. Martin Pečiva. Knihovna se člení na oddělení zpracování fondů a oddělení služeb, celkem v knihovně pracuje 20 zaměstnanců.
Vědecká knihovna UJEP obdržela ocenění Knihovna roku 2013 za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny.V prostorách knihovny se nachází i knižní fond Rakouské knihovny, který zpřístupňuje široké veřejnosti na tři tisíce svazků rakouské literatury. V rámci knihovny působí také Evropské dokumentační středisko, které nabízí k zapůjčení publikace Evropské unie, a specializovaná knihovna CEPRONIV, která se zaměřuje na podporu praktické výuky německého jazyka.

Kulturní a vzdělávací akce
Vědecká knihovna UJEP nabízí celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí. V průběhu roku jsou pořádána autorská čtení se zajímavými autory. Pravidelně bývají v knihovně instalovány různé výstavy. Ze vzdělávacích akcí knihovna pořádá pravidelná školení a semináře edukačního charakteru týkající se elektronických informačních zdrojů, zpracování rešerší, psaní kvalifikačních prací. Pro studenty prvních ročníků jsou vždy na začátku zimního semestru pořádány krátké vstupní kurzy informační výchovy.

Samoobslužné vypůjčování a návrat dokumentů
Vědecká knihovna UJEP vlastní (jako první instituce v Ústeckém kraji) tzv. Self-Check, samoobslužné zařízení nabízející čtenářům samostatně si půjčit či vrátit knihy. Self-Check je umístěn ve volném výběru knihovny. Knihovna nabízí také využití návratového automatu, který umožňuje vracet knihy kdykoli bez ohledu na otevírací dobu knihovny.

Knihovna nabízí tyto služby:

  • výpůjční služby absenční a prezenční,
  • kopírování, skenování a tisk dokumentů,
  • přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plnotextovým),
  • informační, bibliografické a rešeršní služby,
  • meziknihovní výpůjční službu,
  • semináře, kurzy, školení a exkurze,
  • konzultace a poradenství,
  • samoobslužné půjčování a návrat dokumentů,
  • půjčování deskových her, sluchátek, dek, deštníků a čteček elektronických knih.

Pro využívání služeb knihovny je nutné se registrovat. Studenti a zaměstnanci UJEP jsou osvobozeni od hrazení registračního poplatku. Knihovna je přístupna i veřejnosti za předpokladu dovršení věku 15 let a zaplacení ročního registračního poplatku ve výši 100 Kč.

Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek   8:00–20:00
pátek                      8:00–17:00
sobota                    8:00–12:00

Adresa a kontakt:
Vědecká knihovna UJEP
Pasteurova 3544/5, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: (+420) 475 286 024-5
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz