Certifikované metodiky (NUŠL)

Podle nařízení Ministerstva kultury (č. 21/2018) existuje povinnost dodávat do digitálního repozitáře Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) certifikované metodiky. Tuto povinnost mají příjemci podpory na výzkum a vývoj od Ministerstva kultury, kteří jako výsledek výzkumu vytvoří certifikovanou metodiku.

Vědecká knihovna UJEP společně s Národní technickou knihovnou (NTK) zajišťují možnost vkládání certifikovaných metodik do repozitáře NUŠL.

Kontakt:
Marcela Hladíková
tel.: (+420) 475 286 033
e-mail: marcela.hladikova@ujep.cz