Jaké služby mohu využívat

Knihovna poskytuje výpůjční služby absenční (domů) a prezenční (na místě), reprografické služby (kopírování/tisk/skenování), rešeršní služby, informační a bibliografické služby, meziknihovní výpůjční služby, školení, exkurze, autorská čtení, přednášky, výstavy a také přístup k univerzitním elektronickým zdrojům. 

Chci si půjčit knihu:
Dokumenty je možné si vypůjčit absenčně (tzn. odnést si je domů) nebo prezenčně (tzn. pouze na místě v knihovně, takové knihy jsou pro lepší orientaci označeny červeným pruhem v horní části hřbetu). Většina knih je k zapůjčení na jeden měsíc, vybraná vysokoškolská skripta a učebnice na půl roku, vybrané dokumenty a periodika na 7 nebo 14 dní.
Maximální počet absenčních výpůjček je definován zařazením uživatele do kategorie:

  • akademičtí pracovníci – 30 výpůjček
  • ostatní zaměstnanci – 30 výpůjček
  • studenti – 30 výpůjček
  • externí vyučující na UJEP – 20 výpůjček
  • účastníci celoživotního vzdělávání – 20 výpůjček
  • veřejnost – 10 výpůjček

Vyhledejte si příslušný dokument v online katalogu. Klikněte na název požadovaného dokumentu. V přehledné tabulce zjistíte, kolik je k dispozici výtisků, na jak dlouho je lze vypůjčit a zda jsou momentálně volné. Zde také najdete umístění dokumentu.
Pokud je v popisu uvedena dislokace (umístění) VOLNÝ VÝBĚR, poznamenejte si číslo volného výběru u daného dokumentu (např. J100 2012), dle kterého dokument vyhledáte. Písmeno označuje regál dle tematického zaměření, první číslo označuje podkategorii a druhé číslo rok vydání dokumentu. Knihy z volného výběru si najdete v regálu sami. U výpůjčního pultu vám knihu načteme na konto. Nebo si knihu můžete půjčit sami pomocí SelfChecku.

Pokud je v katalogu u dokumentu uvedena dislokace SKLAD, je nutné si daný dokument objednat přes katalog formou žádanky. Na knihy z volného výběru se žádanka nevytváří! Při tvorbě žádanky kliknete na ikonu PŮJČIT SI. Žádanku je možné odeslat nejen přímo z počítače v knihovně, ale také z domova. Knihu vám připravíme do 30 minut a vyzvednout si ji můžete do 7 kalendářních dnů od vytvoření žádanky. Vyžádanou knihu ze skladu si můžete vyzvednout na označeném regálu ve volném výběru a vypůjčit buď u výpůjčního pultu nebo na samoobslužném zařízení SelfCheck. V případě, že si nestíháte vyzvednout vyžádané dokumenty ze skladu během otevírací doby knihovny, můžete si je nechat umístit do Knihoboxu (umístěného vedle vchodu kanceláře KAS UJEP), který je k dispozici nonstop (doba k vyzvednutí je omezena). V případě, že si vyžádanou knihu v dané lhůtě nevyzvednete, vracíme ji zpět do skladu a za každou nevyzvednutou knihu účtujeme sankční poplatek 5 Kč. Zrušit žádanku můžete osobně v knihovně, telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že je dokument vypůjčený, je možné si na něj udělat rezervaci. V katalogu u příslušného dokumentu kliknete na ikonu REZERVOVAT. Ve chvíli, kdy je dokument navrácen předchozím čtenářem, a je tudíž k dispozici, zasíláme čtenáři upozornění k vyzvednutí rezervované knihy, a to na email i formou SMS na mobilní číslo uvedené při registraci. Vyzvednout si pak rezervované dokumenty mohou uživatelé do 14 kalendářních dnů ode dne zaslaného upozornění. Po uplynutí lhůty se nevyzvednuté rezervované knihy uvolňují a za každou nevyzvednutou rezervaci je čtenáři účtován sankční poplatek 5 Kč. Zrušit rezervaci je možné pouze osobně v knihovně, telefonicky nebo e-mailem.

Chci si prodloužit knihu:
Většina knih je k zapůjčení na jeden měsíc (31 dní). Vybraná skripta a učebnice na půl roku (183 dní). Čtenář si může vypůjčené dokumenty postupně prodlužovat až na trojnásobek výpůjční lhůty, a to přes své konto v online katalogu, nebo telefonicky, či e-mailem. Prodloužit lze pouze ty výpůjčky, na které není jiným čtenářem vytvořena rezervace. Pět dní před vypršením výpůjční lhůty zasíláme upozornění e-mailem i formou SMS o možnosti prodloužení nebo návratu. Pokud byly vyčerpány všechny možnosti prodloužení, je nutné vypůjčený dokument vrátit.

Chci vrátit knihu:
Výpůjčky a návrat dokumentů je možné provádět u výpůjčního pultu. Po předložení čtenářského průkazu vám budou knihy načteny na konto nebo z konta odečteny.
K vypůjčení a návratu knih můžete využít také samoobslužný výpůjční pult, tzv. SelfCheck. Ten je umístěn v prostoru volného výběru ve 3. patře Vědecké knihovny UJEP. SelfCheck umožňuje během otevírací doby knihovny plnohodnotnou výpůjčku a návrat dokumentů. K vypůjčení dokumentů potřebujete čtenářský průkaz, vracet knihy můžete i bez průkazu.

K návratu dokumentů lze využít dále návratový automat. Ten je umístěn u “severního“ vchodu do knihovny (směr od FUD) a je k dispozici 24 hodin denně. K navrácení dokumentů je potřeba čipová karta, která slouží také ke vstupu do budovy k automatu mimo otevírací dobu knihovny (čtečka karet je umístěna nalevo u vstupních dveří).

Počítačové vybavení knihovny:
Vědecká knihovna disponuje plně vybavenou počítačovou studovnou doplněnou o interaktvní tabuli. V prostoru volného výběru uživatelé naleznou řadu studijních míst opatřených stolními počítači. Ty jsou pravidelně aktualizovány a podporují systém MS Office. Vybrané PC jsou osazeny DVD mechanikou. Areál knihovny je pokryt Wi-Fi síťí UJEP (Eduroam), návod pro připojení do sítě Eduroam naleznete zde.

Chci tisknout/kopírovat/skenovat:
Tisk a kopírování
Veškeré tiskové a kopírovací služby v knihovně jsou realizovány tiskovým kreditním systémem SafeQ jednotným pro celou univerzitu. Základní informace k systému SafeQ najdete zde.
Každý student s čipovým průkazem studenta UJEP má v systému SafeQ veden svůj osobní účet, na který si může vložit hotovost prostřednictvím dobíjecího automatu ve Vědecké knihovně UJEP. Najdete ho ve 3. patře naší knihovny vedle jídelního a nápojového automatu. Tisknout a kopírovat v prostorách knihovny ale mohou pouze zaregistrovaní studenti.
Dobíjecí automat přijímá pouze papírové bankovky. Zároveň automat poskytuje informaci o zůstatku na účtu. Nevyčerpaná částka z účtu se vrací při ukončení studia do konce kalendářního roku, ve kterém bylo studium ukončeno.

Tiskárna se nachází ve volném výběru (3. patro) v prosklené místnosti č. 5.21G.
Kopírování a tisk s hotovostní platbou je možný pouze na dvou místech v rámci univerzity – na PF a FSE.

Skenování
Skenovat dokumenty v naší knihovně můžete na knižních skenerech, které jsou umístěny ve volném výběru (3. patro) v prosklené místnosti č. 5.21G. Skenování je ZDARMA. Výstupy si ze skeneru můžete odeslat na email či uložit na USB flash disk.

Chci si půjčit knihu z jiné knihovny:
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je služba, která slouží k dočasnému získání dokumentů mezi jednotlivými knihovnami v ČR. MVS můžete využít v případě, že si chcete půjčit knihu, kterou naše knihovna nemá ve své nabídce a zároveň ji nemá ani žádná další knihovna v Ústí nad Labem, popř. ústecké muzeum.
Prostřednictvím MVS můžete požadovat výpůjčky knih a sborníků, ale i pouhé části dokumentů nebo kopie článků z časopisů. V rámci MVS nelze požadovat výpůjčky závěrečných klasifikačních prací, celá čísla časopisů, normy či patenty.
Pro registrované uživatele knihovny je služba poskytována zdarma.
Formulář pro registrované čtenáře zde.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972