Open Science

OPEN SCIENCE (Otevřená věda)
Hnutí usilující o ucelenou změnu zavedených vědeckých postupů a směřující ke sdílení všech fází výzkumného cyklu veřejně a bezplatně.

Hlavní pilíře Open Science:

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) vydal v roce 2022 Příručku postupů Otevřené vědy. Tato příručka poskytuje žadatelům/příjemcům výzev OP JAK metodickou podporu k dodržování povinnosti otevřené vědy vyžadované výzvami a navazující dokumentací OP JAK. Příručka vychází z požadavků na otevřenou vědu v Horizon Europe.