Kalendárium

Významná výročí českých i zahraničních osobností, jejichž díla nebo literaturu související s jejich životem najdete v naší knihovně a v katalogu VK UJEP. Přehled pořádaných výstavek ve vitrínách knihovny včetně seznamu vystavených publikací.

2022

Výstavky ve vitrínách VK UJEP
Evropský rok mládeže 2022 / leden-únor 2022

Měsíční kalendária
Výběr významných dní v měsíci leden 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci leden 2022
Výběr významných dní v měsíci únor 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci únor 2022

 

KALENDÁRIUM ARCHIV