Kalendárium

Významná výročí českých i zahraničních osobností, jejichž díla nebo literaturu související s jejich životem najdete v naší knihovně a v katalogu VK UJEP.
Přehled pořádaných výstavek ve vitrínách knihovny včetně seznamu vystavených publikací.

2024

Výstavky ve vitrínách VK UJEP
Významné ženy ve vědě / leden-únor 2024
Masopust v knihovně / únor 2024
Bedřich Smetana 200 / březen 2024
Rok české hudby 2024 / březen 2024
Belgické dny na UJEP / duben 2024
Péče o zdraví / květen-červen 2024
Magnesia Litera / červenec-srpen 2024
Tvůrčí psaní / červenec-srpen 2024

Měsíční kalendária
Výběr významných dní v měsíci leden 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci leden 2024
Výběr významných dní v měsíci únor 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci únor 2024
Výběr významných dní v měsíci březen 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci březen 2024
Výběr významných dní v měsíci duben 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci duben 2024
Výběr významných dní v měsíci květen 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci květen 2024
Výběr významných dní v měsíci červen 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červen 2024
Výběr významných dní v měsíci červenec-srpen 2024 
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červenec-srpen 2024

2023

Výstavky ve vitrínách VK UJEP
Rok 2023 – Evropský rok dovedností / leden-únor 2023
Knihovna jako podpora studia a vědy / leden-únor 2023
Signované knihy ve fondu VK UJEP / březen-květen 2023
Švédské dny na UJEP / duben 2023
O lásce / květen 2023
Oblíbené knihy knihovníků VK UJEP / červen – září 2023
Impresionismus v knihách / říjen 2023
Španělské dny na UJEP / listopad-prosinec 2023
Udržitelné Vánoce / prosinec 2023

Měsíční kalendária
Výběr významných dní v měsíci leden 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci leden 2023
Výběr významných dní v měsíci únor 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci únor 2023
Výběr významných dní v měsíci březen 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci březen 2023
Výběr významných dní v měsíci duben 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci duben 2023
Výběr významných dní v měsíci květen 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci květen 2023
Výběr významných dní v měsíci červen 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červen 2023
Výběr významných dní v měsíci červenec-srpen 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červenec-srpen 2023
Výběr významných dní v měsíci září 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci září 2023
Výběr významných dní v měsíci říjen 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci říjen 2023
Výběr významných dní v měsíci listopad 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci listopad 2023
Výběr významných dní v měsíci prosinec 2023
Výběr výročí osobností narozených v měsíci prosinec 2023

2022

Výstavky ve vitrínách VK UJEP
Evropský rok mládeže 2022 / leden-únor 2022
Česká poezie 20. století / březen 2022
Jan Skácel 100 / březen 2022
Francouzské dny na UJEP / duben 2022
Činoherní studio 50. výročí / květen-září 2022
Ochrana přírody a krajiny v CHKO České středohoří / říjen-prosinec 2022
České dny na UJEP / listopad 2022
České Vánoce / prosinec 2022

Měsíční kalendária
Výběr významných dní v měsíci leden 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci leden 2022
Výběr významných dní v měsíci únor 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci únor 2022
Výběr významných dní v měsíci březen 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci březen 2022
Výběr významných dní v měsíci duben 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci duben 2022
Výběr významných dní v měsíci květen 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci květen 2022
Výběr významných dní v měsíci červen 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červen 2022
Výběr významných dní v měsíci červenec-srpen 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci červenec-srpen 2022
Výběr významných dní v měsíci září 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci září 2022
Výběr významných dní v měsíci říjen 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci říjen 2022
Výběr významných dní v měsíci listopad 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci listopad 2022
Výběr významných dní v měsíci prosinec 2022
Výběr výročí osobností narozených v měsíci prosinec 2022

KALENDÁRIUM ARCHIV