Evropské dokumentační středisko (EDS)

Evropské dokumentační středisko Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  (European Documentation Centre – EDC) zahájilo svou činnost 2. ledna 2006 při Fakultě sociálně ekonomické. Nabízí bibliografické a informační služby v rámci materiálů poskytovaných Evropskou komisí a informačních zdrojů týkajících se Evropské unie. Fond EDS obsahuje monografie, výroční zprávy, směrnice, statistické ročenky Eurostat, časopisy, elektronické publikace a řadu informačních brožur a letáků. Všem čtenářům Vědecké knihovny poskytuje EDS dokumenty v rámci krátkodobé výpůjčky (7 dní).

Evropská dokumentační střediska (EDS) patří do informační sítě EUROPE DIRECT zřízené Evropskou komisí a fungují v celé EU i v dalších zemích. Střediska jsou vybavena oficiálními publikacemi Evropské komise.
Europe Direct Česká republika

Hlavním posláním EDS je:

  • pomáhat příslušné škole rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace,
  • poskytovat informace o Evropské Unii a její politice nejen studentům, ale i veřejnosti.

Informační zdroje o Evropské unii

Adresa EDS:
Vědecká knihovna UJEP
Pasteurova 3544/5
400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601
DIČ CZ44555601

Kontakt:
Mgr. Denisa Vrábľová
tel.: (+420) 475 286 014
e-mail: eds@ujep.cz