Aktuality (EDS)


ČR má prvního generálního advokáta Soudního dvora EU, stal se jím Michal Bobek 

soudni-dvur-evropske-uniemalýHistoricky první český kandidát na generálního advokáta Soudního dvora EU Michal Bobek uspěl při slyšení před unijním Výborem expertů. Své funkce se ujme v říjnu letošního roku a bude v ní působit šest let. Generální advokáti jsou nestranní a nezávislí odborníci, kteří předkládají Soudnímu dvoru EU odůvodněné návrhy rozhodnutí.

Více informací naleznete zde:

Mlékárenství v EU se připravuje na zrušení kvót

1999maly31. března 2015 přestává v EU platit režim kvót na mléko. Kvóty zde byly zavedeny v roce 1984, kdy výroba vysoce převyšovala poptávku, jako jeden z prvků, jak odstranit strukturální přebytky na trhu.

Smyslem bylo mj. pomoci producentům ve znevýhodněných, např. hornatých oblastech, kde je výroba dražší. V roce 2003 bylo rozhodnuto o termínu, k němuž budou kvóty zrušeny, tak aby výrobci v EU mohli pružněji reagovat na rostoucí poptávku, zejména na světovém trhu. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno v roce 2008 v podobě série opatření, která měla dopady zrušení kvót zmírnit.

Více informací naleznete zde.

 

Jak bezpečné jsou naše silnice? Podle statistik Komise se bezpečnost silničního provozu v roce 2014 jen mírně zlepšila

387081malyPočet obětí dopravních nehod v celé EU klesl mezi roky 2013 a 2014 o pouhé 1 %. Množství obětí v jednotlivých členských státech za rok 2014 se přitom značně liší. V některých státech obětí ubylo, zatímco v jiných jejich počet za minulý rok vzrostl.

Toto jen malé celkové zlepšení oproti předchozímu roku znamená, že má-li být splněn strategický cíl, kterým je snížit počet úmrtí na silnicích mezi roky 2010 a 2020 o polovinu, musíme být aktivnější.

Více informací naleznete zde.