Informační zdroje o Evropské unii

 • http://www.europe-direct.cz/uvodni-stranka/zajimave-odkazy/
 • http://opac.publications.europa.eu/ Online Public Access Catalogue
 • http://www.europainstitut.de/
  Zjistěte více o budoucnosti Evropy. Univerzita nabízí již šest desetiletí evropské vzdělávání!
 • http://europa.eu/youreurope
  Vaše Evropa Vás seznámí s Vašimi právy a pomůže najít praktické tipy na cesty po EU. Nabízí přehledné informace o Vašich právech, pokud se stěhujete nebo cestujete v rámci Evropy, tipy a upozornění pro každodenní život v zahraničí, příklady ze života a často kladené dotazy, snadný přístup k osobnímu poradenství, pokud potřebujete další pomoc, nejbližší kontaktní místa.
 • http://eur-lex.europa.eu
  EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Internetové stránky EUR-Lex jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.
 • http://bookshop.europa.eu
  Internetové stránky EU Bookshop jsou spravovány Úřadem pro publikace Evropské unie a umožňují vám přístup k úředním publikacím EU.
 • http://whoiswho.europa.eu
  Oficiální adresář Evropské unie.
 • http://euobserver.com/
  Zdroj zpráv a informací z celé Evropské unie.
 • http://www.eipa.nl
  Evropský institut veřejné správy (sekce Publication-Eipascope).
 • http://aei.pitt.edu/
  Archiv evropské integrace (sekce Browse nebo Search)
 • http://www.ecsanet.org/
  EUROPEAN COMMUNITY STUDY ASSOCIATION (ECSA) – informace o aktuálním akademickém výzkumu a pedagogické činnosti související s evropskou integrací prostřednictvím publikací a interaktivních sítí (sekce EUdoc)
 • http://www.eiop.or.at/
  Online portál evropské integrace.
 • http://cs.euabc.com/
  EUABC je internetový lexikon se stručným vysvětlením výrazů, používaných ve veřejné diskuzi o EU. Obsahuje také množství užitečných odkazů. Jeho cílem je informovat o debatě o budoucnosti Evropy.
 • http://www.epc.eu/
  Centrum evropské politiky –zahrnuje informace o společnostech, profesních a podnikatelských svazech, odborech, diplomatický misích, regionálních a místních orgánech, jakož i nevládních organizacích zastupující široké spektrum zájmů občanské společnosti, nadací, mezinárodních a náboženských organizací.
 • http://www.tepsa.be/
  TEPSA – Transevropská asociace politických studií – Cílem je poskytovat vysoce kvalitní výzkum v oblasti evropské integrace s cílem podnítit diskusi o politice a politických možnostech pro Evropu.
 • http://www.statewatch.org/
  Se zaměřením na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU, justici a vnitřní záležitosti.
 • http://www.cer.org.uk/
  Centrum pro evropskou reformu je britská nevládní organizace zaměřená na politicky relevantní výzkum v oblasti evropské obrany, rozšíření EU, její institucionální reformy, vztahu EU k okolnímu světu a budoucnosti Unie.
 • http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/
  Program Jean Monnet je součástí Programu celoživotního učení a zaměřuje se na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí.
 • http://www.cicerofoundation.org
  The Cicero Foundation je nezávislá organizace a think tank, který usiluje o poskytnutí širokého, globálního fóra pro diskusi o tématech, která mají klíčový význam pro evropskou integraci. Nadace se snaží přispět k podrobné diskusi o budoucím vývoji v Evropě a v Atlantické oblasti pomocí konferencí, mezinárodních seminářů a expertních publikací.
 • http://www.notre-europe.eu/
  Notre Europe je francouzský nevládní asociace. Snaží se přispět k bližšímu sjednocení Evropy. Informuje veřejnost prostřednictvím detailně propracovaných analýz a politických návrhů. Asociace zveřejňuje veškeré studie na svých internetových stránkách jak ve francouzském, tak i v anglickém jazyce.
 • http://www.wilsoncenter.org/
  Mezinárodní středisko Woodrowa Wilsona – výzkumné centrum a fórum pro setkávání odborníků zabývajících se různými aspekty mezinárodních vztahů. Programy střediska zahrnují prakticky všechny regiony světa (Afrika, Asie, východní, jihovýchodní i západní Evropa, Rusko, USA, Kanada, latinská Amerika ad.) a široké spektrum témat (studená válka, životní prostředí, mezinárodní bezpečnost atd.).
 • http://www.iss.europa.eu/
  Institut bezpečnostních studií Evropské Unie – na své stránce nabízí zdarma přístup ke svým publikacím – Chaillot Papers, Occasional Papers, Newsletter.
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
  BBC News – profily zemí – okamžitý průvodce historií, politickým a ekonomickým zázemím a územním uspořádáním.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
  Central Intelligence Agency – The World Factbook – poskytuje informace o historických, demografických, politických, ekonomických, geografických, dopravních a vojenských tématech pro 266 světových subjektů. Záložka Reference obsahuje: mapy velkých světových regionů, vlajky světa, fyzikální mapy, politické mapy, a mapy standardních časových zón.
 • http://www.project-syndicate.org/
  Světová novinářská asociace – přední zdroj původních redakčních komentářů. Komentáře těch, jež utváří světový pohled na ekonomii, politiku, vědu a kulturu.
 • http://www.arena.uio.no/
  University of Oslo – Centrum Evropských studií.
 • http://www.mzes.uni-mannheim.de/
  Mannheimské centrum pro Evropský sociální výzkum (sekce Publikationen – i v angličtině)
 • http://www.iue.it
  Evropský univerzitní institut, Florencie
 • Parlamentní knihovna – databáze a e-zdroje
 • http://www.europeana.eu
  Soubor evropskych digitalnich knihoven s naskenovanymi obrazy, knihami, filmy a archivy.
 • http://www.eds-destatis.de/en_index.php
  EDS European Data Service – Statistické informace z různých oblastí Evropské unie
 • http://consilium.europa.eu/
  Portál Rady Evropské Unie
 • http://www.euroskop.cz
  Euroskop – informační server o EU Ministerstva zahraničních věcí ČR
  Zdroj základních informací o EU (struktura, dokumenty, právo, politika), vývoj vztahů ČR – EU a integrace ČR do EU, velká nabídka odkazů na jiné informační zdroje
 • http://ec.europa.eu/
  Portál Evropské komise
 • http://www.evropska-unie.cz
  Zastoupení Evropské komise – informační centrum Evropské unie (ICEU)
  Přehledně uspořádané aktuality o Delegaci EK v ČR, aktuální informace o dění v EU, program akcí v ICEU, informace o programech EU – Phare, SAPARD, ISPA
 • http://www.euroinfocentrum.cz/enlargement/
  Portál sítě českých EuroInfoCenter – široké spektrum informací o EU pro podnikatele, její struktuře, historii, právu, programech a regionálních projektech pro ČR, vztazích ČR-EU
 • http://www.komora.cz/eu
  Hospodářská komora ČR – subjekt zastupující podnikatelskou veřejnost v ČR – informace o podnikání v ČR, o podnikání v zahraničí, otázky ohledně vzdělávání ad.
 • http://www.euractiv.cz/
  Portál EurActiv je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Toto partnerství poskytuje stálý přístup k relevantním informacím přímo z centra EU
 • http://www.euroguide.org
  Portál Euroguide- přehled informačních zdrojů o EU
 • http://www.crr.cz
  Portál Institutu pro evropskou politiku, zaměřený na problematiku EU, odkazy o EU; dříve jako portál Integrace http://www.integrace.cz/default_ie.asp, kde nyní naleznete archiv
 • http://www.europeum.org/
  Portál Institutu pro evropskou politiku, zaměřený na problematiku EU, odkazy o EU; dříve jako portál Integrace http://www.integrace.cz/default_ie.asp , kde nyní naleznete archiv
 • http://www.europarl.europa.eu
  Portál Evropského parlamentu
 • http://portal.gov.cz
  Portál veřejné správy České republiky, odkaz na Informace o EU
 • http://iforum.cuni.cz
  Vzdělávací portál Univerzita Karlova v Praze
 • http://www.eu2009.cz/
  Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU
 • http://www.strukturalni-fondy.cz/
  Informace o cílech evropské politiky, iniciativách společenství, Fondu soudružnosti a proevropských dokumentech
 • http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/evropska-unie/1000442
  Oficiální portál pro podnikání a export – informace týkající se institucí, politik a legislativy Evropské unie
 • http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/
  Portál ministerstva průmyslu a obchodu – komunitární programy, strukturální fondy, Evropský podnikatelský konzultační panel EBTP, předpisy EU v gesci MPO ad.
 • http://helipi.sweb.cz/
  Základní informace o Evropské unii
 • http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=82
  Portál Institut umění, na kterém kromě jiného najdete také informace týkající se podpory umění a kultury z Evropské unie
 • http://ngo-eu.cz/
  Evropská brána – informace o programech EU
 • http://europa.eu/
  Portál Evropské unie – možnost volby v různých jazycích; informace o životě v EU, dokumenty jednotlivých institucí …
 • http://eu-eu.euweb.cz/
  Stránky o Evropské unii
 • http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie
  Právo a mezinárodní smlouvy EU, sociální zabezpečení v rámci EU
 • http://www.czech.cz/
  Oficiální stránky České republiky provozované Ministerstvem zahraničních věcí ČR
 • http://library.muni.cz/EU/html/13.htm
  Velká encyklopedie Evropské unie
 • http://europe-direct.cz/cs/
  Informační síť EUROPE DIRECT – prostředník mezi Evropskou unií a občany v regionech
 • http://www.europarltv.eu/
  Webová televize Evropského parlamentu
 • http://www.msmt.cz/eu
  Stránky o EU na MŠMT. V této sekci naleznete informace týkající se mezinárodních vztahů v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje a mládeže.
 • http://www.mvcr.cz/agenda-eu-na-mv.aspx
  Agenda EU na stránkách Ministerstvu vnitra
  Informace o agendách EU spadajících do gesce Ministerstva vnitra ČR
 • http://ted.europa.eu
  Elektronická verze „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám.
 • http://www.coe.int
  Stránky Rady Evropy.
 • http://book.coe.int
  Placené publikace, které vydává Rada Evropy.
 • http://www.manuscriptorium.com
  Evropská digitální knihovna písemného kulturního dědictví.
 • http://publications.europa.eu
  Úřad pro publikace Evropské unie.
 • http://www.starkmann.com
  Specializuje se na dodávky knih, monografií, seriálů, referenčních děl, CD-ROM, DVD, elektronických publikací a dalších audio-vizuálních médií v angličtině a němčině. Pokrývá všechny akademické oblasti učiva.
 • http://www.eurofound.europa.eu/
  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, free publikace ke stažení
 • http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
  Evropský ombudsman
  Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech Evropské unie.
  Pokud jste občanem členského státu Unie nebo v členském státu máte bydliště, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Podniky, sdružení a jiné orgány se sídlem v Unii mohou rovněž podat stížnost k veřejnému ochránci práv.
 • http://www.eurydice.org
  EURYDICE – zasílají občas tištěné publikace, na webu je možné stahovat i e-verze
 • http://www.uiv.cz
  Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
 • http://www.Edu.cz
  Portál o školství a vzdělávání.
 • http://www.eurovoc.europa.eu
  EuroVoc je vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská unie. Zaměřuje se především na parlamentní činnost. EuroVoc je k dispozici ve 22 úředních jazycích Evropské unie.