Nabídka vyřazených dokumentů

Tato stránka slouží ke zveřejňování seznamů vyřazovaných knih a časopisů Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nabízených k využití v jiných knihovnách, popř. k prodeji studentům a zaměstnancům UJEP. Soukromým osobám poštou neposíláme! (Vzhledem k pracovnímu zatížení požadavky vyřizujeme s prodlením – netřeba urgovat). Požadavky lze zasílat na email pult@knihovna.ujep.cz.

Seznamy vyřazovaných titulů:
EDS 2020 
DANE 2020