Licenční podmínky využívání databází na UJEP

Podle licenčních smluv, které UJEP uzavřela s dodavateli databází, je dovoleno používat elektronické informační zdroje pouze pro vlastní studijní a výzkumné potřeby a nesmí tak být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému elektronickému informačnímu zdroji pro celou univerzitu.
S platností od 1. 1. 2018 přechází část zdrojů pod patronaci projektu CzechElib (NTK), licenční podmínky pro využívání zdrojů je tak nutné i nadále dodržovat. Jednotlivé licenční podmínky vydavatelů databází z projektu CzechElib nalezete zde.

Loga partnerů